Lovski čuvaj ravnal v skladu z zakonom in pristojnostmi

Lovski čuvaj Lovske družine Izola je v dogodku v izolski ladjedelnici, ko je odstrelil tavajočo srno, ravnal v skladu z zakonom in v skladu s svojimi pristojnostmi.

Foto: Urša Kmetec

Poklical je lovsko inšpekcijo, opisal situacijo in prosil za navodila. V bližini ni bilo na razpolago narkotika in puške za omamljanje, zato je inšpektor z ustno odločbo odredil usmrtitev in odstranitev živali, ki se je v paničnem begu zaletavala v mrežo, pri čemer je utrpela poškodbe.

Obvestil je tudi policijo in prosil za zavarovanje kraja dogodka zaradi uporabe strelnega orožja. Policija se ni mogla odzvati v realnem času zaradi zadržanosti razpoložljivih patrulj na obravnavi prometne nesreče. Upošteval je vse varnostne ukrepe v zvezi z uporabo orožja v urbanem okolju in žival skladno z odločbo pristojne inšpekcije usmrtil.

Glede na dejstvo, da policija ni uvedla preiskave dogodka, lahko z veliko gotovostjo sklepamo, da lovec ni povzročil splošne nevarnosti. Vsaka uporaba strelnega orožja v urbanem okolju predstavlja določeno tveganje, nikakor pa ne pomeni avtomatičnega povzročanja splošne nevarnosti. Lovci so edini, ki imajo pooblastilo in obvezo usmrtiti divjad v urbanem okolju na podlagi odločbe pristojnega organa. Policisti to lahko storijo izjemoma, v primerih ogroženosti življenj.

Za razumevanje izpostavljenega dogodka v širšem kontekstu posredujemo nekaj statističnih podatkov v zvezi z lovom in izgubami srnjadi na letni ravni v loviščih lovskih družin (brez lovišč s posebnim namenom) – podatki so za leto 2023:

  • 28.073 osebkov srnjadi smo odstrelili lovci,
  • 4.208 osebkov srnjadi je bilo povoženih v avtomobilskih prometnih nesrečah,
  • 66 osebkov srnjadi je usmrtil vlak,
  • 241 osebkov srnjadi so do smrti raztrgali domači psi,
  • 544 osebkov srnjadi (večinoma mladičev) so pokosili s kosilnicami,
  • 333 osebkov srnjadi so požrle zveri,
  • 213 osebkov srnjadi je poginilo zaradi bolezni.

Hunting Association of Slovenia

ANKETA: Vloga lovskočuvajske službe pri preprečevanju nezakonitega lova

Na spodnji povezavi je povezava do ankete 1KA, kjer študent Fakultete za varnostne vede, sicer tudi lovec, pripravlja zaključno nalogo z naslovom: «Vloga lovskočuvajske službe pri preprečevanju kaznivih dejanj nezakonitega lova«.

Foto: Gregor Bolčina

https://www.1ka.si/a/ec125233

Anketa je namenjena lovskim čuvajem s sklenjeno pogodbo v lovski družini (uradnim osebam).

Rezultati ankete bodo predstavljeni v eni izmed prihodnjih številk glasila Lovec, objavljena bo tudi povezava do zaključnega dela.

Komisija za lovskočuvajsko službo LZS

Preverite veljavnost izkaznic za lovske čuvaje!

Upravljavke lovišč, preverite veljavnost izkaznic za lovske čuvaje, saj je veljavnost imenovanjem in izkaznicam lovskih čuvajev, izdanim pred 15. julijem 2016, že potekla.

Foto: Gregor Bolčina

Svetujemo, da v Lovskem informacijskem sistemu Lisjak čim prej preverite datume imenovanj lovskih čuvajev in poskrbite za nova imenovanja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Opozarjamo, da ni pomemben datum sklenitve pogodbe z upravljavko lovišča, ampak datum, ko je bil lovski čuvaj imenovan s strani MKGP in mu je bila izdana izkaznica lovskega čuvaja.

Postopek je enak kot pri prvem imenovanju. Lovski čuvaj podpiše IZJAVO in ji priloži fotokopiji druge in tretje strani orožnega lista. Starešina (odgovorna oseba) podpiše in žigosa PREDLOG ZA IMENOVANJE lovskih čuvajev. Vso dokumentacijo pošljite na naslov MKGP, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ali po e-pošti gp.mkgp@gov.si.

Ko bo LZS od MKGP prejela sezname novo imenovanih lovskih čuvajev, vas bo Strokovna služba LZS na uradni e-naslov (naveden v Lisjaku) pozvala, da pošljete stare izkaznice v zamenjavo. Po prejemu starih izkaznic bomo nove izdali v najkrajšem času. Čuvaji lahko obdržijo stare značke, da ne bi po nepotrebnem nastajali stroški.

Upravljavke lovišč so dolžne izkaznice in značke lovskih čuvaje, ki več ne opravljajo aktivne funkcije, poslati na uničenje na LZS.

HAS expert service