Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo GOI del na objektu NLC Lukovica

Hunting Association of Slovenia vabi ponudnike, da podajo svojo ponudbo za izvedbo GOI del na objektu Nacionalni lovski center (NLC) Zlatorog Lukovica.

Zemljišča za gradnjo Nacionalnega lovskega centra v Lukovici. Foto: Urša Kmetec

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do petka, 22. septembra 2023, do 10. ure, na naslov Lovska zveza Slovenije, Župančičeva ulica 9, 1000 Ljubljana, v vložišču. Odpiranje ponudb bo na sedežu Lovske zveze Slovenije v petek, 22. septembra, ob 12. uri. Odpiranje ponudb ne bo javno.

Povabilo k oddaji ponudbe

Razpisna dokumentacija