Minuli teden izvedli dve usposabljanji in dve iskanji poginulih divjih prašičev

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je (UVHVVR) je v sodelovanju z Lovsko zvezo Slovenije 22. novembra s pomočjo aplikacije MS Teams organizirala dodatno teoretično usposabljanje iz iskanja poginulih divjih prašičev. Teoriji na daljavo je sledilo nekaj manjših praktičnih usposabljanj iz iskanja in evidentiranja s pomočjo aplikacije WBT na območjih v neposredni bližini meje s Hrvaško.

Zadnje preverjanje delovanja aplikacije WBT pred odhodom na iskanje. Foto: Gregor Bolčina

Tokrat so bila usposabljanja nadgrajena s pravim iskanjem: 11. decembra so izvedli usposabljanje in iskanje v Lovski družini (LD) Metlika. Vsi udeleženci so bili člani LD Metlika. Pohvalno je, da se je iskanja udeležilo vseh 19 prijavljenih.

Sledilo je usposabljanje in iskanje dne 16. decembra, ko je bilo usposabljanje namenjeno bolj pisani družbi, saj je predvideno iskalno skupino sestavljalo 24 predstavnikov iz 11 LD in dva predstavnika Lovišča s posebnim namenom (LPN) Kočevsko. Na žalost je bil tokrat odziv bistveno slabši, saj se je usposabljanja in iskanja udeležilo le deset novincev.

Vodja usposabljanja je bil mag. Ivan Ambrožič, ki je na UVHVVR vodilni za dogajanja, povezana z APK. Vodja praktičnega iskanja je bil Aleš Žnidaršič iz LPN Kočevsko, ki mu je asistiral Ivan Šercer, poklicni lovski čuvaj LPN Kočevsko, v katerega revirju Lapinje, je potekalo iskanje.

Gaj Mlinarič iz podjetja VETERA d.o.o. je udeležencem pomagal pri inštalaciji in zagonu programa WBT, vodja Veterinarske higienske službe Špela Vidrih pa je na terenu pokazala pravilne postopke razkuževanja, postopke pristopa k najdenemu kadavru in označevanja kadavra. Sledilo je iskanje kadavrov v dveh kvadrantih. Kljub temeljitemu prečesavanju terena (na srečo) ni bil najden noben poginuli divji prašič. Sledilo je ponovno razkuževanje obutve. Zaključki iskalne akcije so bili podani v Štalcerjih.

Vsem udeležencem in organizatorjema iz LPN se zahvaljujemo za udeležbo in organizacijo.

Gregor Bolčina

Shrani permalink.

Comments are closed.