Anketa: “Potencial nevladnih organizacij v Sloveniji”

CNVOS kot krovna mreža nevladnih organizacij v Sloveniji sodeluje pri raziskavi »Potencial nevladnih organizacij v Sloveniji za naslavljanje potreb lokalnih skupnosti«, cilj katerega je ugotoviti, katere storitve lahko nevladne organizacije še opravljajo in kakšno podporo pri tem potrebujejo. Priporočila raziskave bodo Ministrstvu za javno upravo pomagala pri programiranju prihodnjih razpisov in pripravi Strategije razvoja nevladnih organizacij za obdobje 2024-2028.

VPRAŠALNIK ZA VODILNE V NEVLADNIH ORGANIZACIJAH: https://1ka.arnes.si/PotencialNVO

Dobro je, da pri pripravi strategije ministrstvo razpolaga tudi z mnenjem nevladnikov in nevladnic samih. Zato je del raziskave tudi anketa, za katero prosimo, da jo izpolnite. Hkrati bi bili zelo hvaležni, če bi lahko anketo posredovali tudi vašim članom. Za čim boljša priporočila je zelo pomembno, da dobimo čim več odgovorov različnih NVO. Sodelovanje pri raziskavi bo lahko pomembno prispevalo k razvoju sektorja in posledično vaše dejavnosti.
Anketa vam bo vzela približno 30 minut. Da bo šlo še hitreje, priporočamo, da si prej pripravite finančne podatke vaše organizacije za leto 2022.
Projekt izvajajo Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, v partnerstvu s Fakulteto za socialno delo, Fakulteto za upravo in Centrom nevladnih organizacij – CNVOS ob financiranju Ministrstva za javno upravo in Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

CNVOS