Izobraževanje lovskih pripravnikov v Mariboru

V Lovski zvezi (LZ) Maribor so začeli letošnje izobraževanje lovskih pripravnikov za teoretični del lovskega izpita.

Pripravniki se med praktičnim delom lovskega izpita naučijo izdelovati tudi visoke preže. Foto: Marjan Toš

Izobraževanje poteka v skladu z učnim načrtom in programom teoretičnega strokovnega usposabljanja lovskih pripravnikov, ki velja v Lovski zvezi Slovenije. Med predavatelji so ugledni strokovnjaki različnih strok, od lovstva, biologije, ekologije, gozdarstva, zgodovine, kinologije, upravljanja z orožjem in lovske zakonodaje.

LZ Maribor je bila pred tremi desetletji prva v Sloveniji, ki je preizkusila zdajšnji model izobraževanja v slovenskem lovstvu. Zaradi bogatih izkušenj se nenehno zavzemajo za kakovostne učne načrte in za sodobno učno tehnologijo, brez katere si danes ni mogoče predstavljati kakovostnega pouka. Še posebej o biologiji in ekologiji divjadi, pa tudi o lovski kinologiji, šegah in navadah. Pred začetkom tečaja so morali lovski pripravniki opraviti praktični del lovskega izpita v svojih matičnih lovskih družinah in  preizkus varnega ravnanja z orožjem.

Marjan Toš

Za lovske pripravnike praktični napotki o orožju, optiki in varnosti na lovu

V okviru tradicionalnih Dnevov lovskega strelstva v strelskem centru Gaj na Pragerskem je Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje 4. septembra za lovske pripravnike organizirala tudi sklop predavanj o lovskem orožju, optiki in varnosti na lovu.

Predavanje za lovske pripravnike na Dnevnih lovskega strelstva 2022 Foto: Gregor Bolčina

Predavanje o lovskem orožju, prilagojeno potrebam pripravnikov, ki se odločajo za nabavo prvega orožja, je pripravil Jernej Vute, puškarski mojster iz Maribora. O lovski optiki in primernosti posameznih modelov za različne vrste lova je spregovoril Teodor Štimec, o varnem ravnanju z lovskim orožjem pa je predaval predsednik Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje LZS Matija Janc.

Pripravniki so tako poleg pomoči, ki so jo nudili organizatorju pri izvedbi Dnevov lovskega strelstva, na primer pri zamenjavi tarč, izvedeli tudi nekaj praktičnih napotkov o orožju in optiki ter varnosti na lovu.

Skladno z navodili z izvajanje praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita je namreč predvideno, da se v času pripravništva v okviru praktičnega dela lovskega izpita pripravniki udeležijo najmanj dveh lovskih strelskih prireditev.

Gregor Bolčina

Foto: Gregor Bolčina