Ob 50-letnici naselitve muflonov na pogorju Boča

Lovske družine Poljčane, Makole, Boč in Rogaška Slatina so pripravile krajšo slovesnost ob 50-letnici naselitve muflonov na pogorju Boča.

Tomo Kovačič je orisal zgodovino naselitve muflonov na Boču. Foto: arhiv LD Poljčane

Prva naselitev muflona v Sloveniji je bila leta 1953 v dolini Kokre, nato so sledile še številne druge, in sicer na območju Kriške gore, Kamniške Bistrice, Stahovice, Šmarne gore, Trente, Bohinja, Šmohorja, Solčave, Mosta na Soči, Hrastnika, Selc in Škofje Loke, Polhovega Gradca, Trnovskega gozda in  Ljubinja in Uršlje Gore. Leta 1972 so ga naselili tudi na pogorju Boča, kjer se je kolonijo hitro ustalila, postopoma širila in številčno razširila.

Slovesnost ob zlatem jubileju naselitve muflonov na tem območju je bila na domačiji Kavkler na Jelovcu pri Makolah. Po uvodnem nastopu rogistov Lovske zveze Maribor, ki so zaigrali njihov »Jägermarš«, sta zapela Tinka Trefalt in Sandi Kavkler nepozabno Zelenico. Nato je vse navzoče goste in lovce pozdravil in jim zaželel dobrodošlico na njihovi domačiji Sandi Kavkler.

Za njim sta imela krajša nagovora starešina LD Makole Aljoša Tovornik in predsednik Lovske zveze Maribor Marjan Gselman. V strokovnem delu prireditve so pripravili posvet o muflonu z orisom zgodovine naselitve te divjadi na pogorju Boča, o čemer je govoril starešina LD Poljčane Tomo Kovačič.

O muflonih je strokovno predaval prof. dr. Boštjan Pokorny. Foto: arhiv LD Poljčane

Gabriel Omerza je kot dolgoletni predsednik Območnega združenja upravljalcev lovišč (OZUL) predstavil primere dobre prakse pri gospodarjenju s to divjadjo, dekan Visoke šole za varstvo okolja prof. dr. Boštjan Pokorny pa je celovito in strokovno predstavil muflona kot neavtohtono vrsto divjadi na Slovenskem in uspehe po naselitvi na Boču. Gost iz sosednje Hrvaške prof. dr. Nikica Šprem je predstavil gospodarjenje z mufloni v njihovih loviščih.

Strokovni del so posrečeno obogatili s pregledno razstavo trofej uplenjenih muflonov na pogorju Boča, ki jo je strokovno predstavil Branko Reisman. Celotno slovesnost na Kavklerjevi domačiji je doživeto vodila in povezovala Mateja Marolt.

Makolski lovci so postregli z okusnim srnjakovim golažem, haloški vinarji pa so prispevali domačo haloško kapljico. Lep in odmevni dogodek so zaokrožili s krajšim družabnim srečanjem ob zvokih rogistov Lovske zveze Maribor. Spomnili so se tudi zaslužnih lovcev, ki so zasnovali in realizirali ta projekt in nekaterim redkim še živečim podelili spominska priznanja.

Marjan Toš

Srečanje udeležencev slovesnosti po prireditvi. Foto: arhiv LD Poljčane