Dopolnilno izobraževanje za lovske čuvaje

V novembru in decembru lani je bil izveden cel niz dopolnilnih izobraževanj za lovske čuvaje v osrednjem in zahodnem delu Slovenije (Gornje Posočje, Gorenjska, Postojnsko Bistriška, Kočevje, Ljubljana, Bela krajina, Idrija in Brkinsko Kraška) v okviru projekta Life Lynx.

Foto: arhiv LZS

Zaradi perečih potreb po tovrstnem izobraževanju bo Komisija za lovskočuvajsko službo organizirala usposabljanje 13. junija 2023, ob 17. uri, v prostorih Lesarske šole Maribor, Lesarska ulica 2, 2000 Maribor v predavalnici Amfiteater v zgradbi Lesarske šole Maribor.

Parkirišče je na voljo pred Lesarsko šolo Maribor. Udeležence opozorite, naj do šole pridejo čez Studence po Sokolski in Lavtarjevi ulici, kjer je urejen obvoz – udeleženci pridejo neposredno pred šolo. Lesarska ulica je zaradi del začasno zaprta.

Plačilo kotizacije v višini 20 €/ udeleženca z DDV. Lovske družine kotizacijo poravnajo najkasneje do 12.6 . 2023 na TRR: SI56 0201 0001 5687 097 (NLB). Kot namen plačila naj bo vpisano: KOTIZACIJA ČUVAJI in priimki prijavljenih. V okviru kotizacije prisotni prejmejo dnevnik dela lovskega čuvaja.

Število je zaradi prostora omejeno na 150 udeležencev. Prosimo, da najprej prijavite tiste lovske čuvaje, ki izobraževanje nujno potrebujejo za opravljanje lovskočuvajske službe. Preden jih prijavite, preverite, ali se bodo izobraževanja res lahko udeležili.

Urnik:

Sodelovanje lovskih čuvajev s policijo in lovsko inšpekcijo 17:00 dr. Srečko F. Krope
Zakonodaja s področja nezakonitega lova in prikaz praktičnega primera ugotavljanja nezakonitega lova 17:30Uršula Belaj
Nočna optika; Termo vizija; GPS sledenje za lovske pse18:00Gregor Hodnik
Dušilci poka; Ponovno polnjenje streliva za lastne potrebe; Sodobne lovske krogle (povezano tudi s prepovedjo uporabe svinca)19:00Gregor Hodnik
Ogled opreme, vprašanja20:00Gregor Hodnik
Shrani permalink.

Comments are closed.