OPOZORILO upravljavkam lovišč!

Lovske družine, upravljavke lovišč opozarjamo, da je izdelan načrt ravnanja po Zakonu o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (ZNUAPK) pogoj za izplačilo enkratnega nadomestila za nakup opreme, prav tako je izvajanje biovarstvenih ukrepov, ki jih določa načrt ravnanja, pogoj za izplačilo finančnih spodbud.

Foto: Pixabay

V izogib morebitnim težavam pri izplačilih, opozarjamo na naslednje obveznosti, ki jih določa ZNUAPK:

  1. upravljavci lovišč morajo imeti izdelan načrt ravnanja za lovce, ki vsebuje tudi biovarnostne ukrepe pri lovu;
  2. načrt ravnanja mora biti objavljen na sedežu lovske družine ali na spletni strani lovske družine; z vsebino mora upravljavec lovišča seznaniti vse člane in morebitne lovske goste;
  3. v skladu z načrtom ravnanja morajo izvajati ukrepe za preprečevanje in zgodnje odkrivanje afriške prašičje kuge;
  4. poročati morajo o najdbah poginulih divjih prašičev in z njimi ustrezno ravnati.
Shrani permalink.

Comments are closed.