Tehnične ovire v obmejnem pasu in prizadevanja LZS

Lovska zveza Slovenije (LZS) je na lastno pobudo pozvala vse lovske družine v obmejnem pasu, naj zagotovijo redni dnevni nadzor tehničnih ovir v okviru čuvajske službe, s strani vodij revirjev in drugih lovcev ter o tem vodijo evidenco. Divjad in druge ujete živali naj poskušajo rešiti, če pa to ni mogoče, naj poskrbijo, da ne bodo izpostavljene dodatnemu trpljenju. Vse primere naj dokumentirajo s fotografijo, natančno lokacijo, datumom in časom najdbe ter vsemi običajnimi podatki o divjadi in drugih prostoživečih živalih. 

V četrtek, 19. novembra 2015, je bilo vodstvo LZS povabljeno na sestanek z državnim sekretarjem na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) Boštjanom Šeficem. Govorili so o  preprečevanju škode na divjadi s postavitvijo odvračal od tehničnih ovir za preprečevanje razpršenosti in usmerjanje ljudi. Vodstvo je državnemu sekretarju predstavilo dosedanje ravnanje LZS in poglede na to, kako bi lahko v največji meri preprečili poškodbe in smrt prostoživečih živali na tehničnih ovirah. Pri tem je vodstvo izpostavilo izkušnje pri preprečevanju škod na kmetijskih pridelkih in kot edino dolgotrajno učinkovito sredstvo izpostavilo električnega pastirja. Predstavniki LZS so državnega sekretarja opozorili, da postavljanje zaščitnih sredstev samo na določenih delih ovire ne bo preprečilo živalim, da poskušajo prečkati oviro na enem ali drugem koncu zaščitnega sredstva in zato predlagali postavitev le-teh v celotni dolžini ovir. Najbolj smiselno pa bi bilo izvesti postavitev odvračal istočasno z oviro in to s strani istega izvajalca. Državni sekretar je sprejel predloge z razumevanjem in napovedal imenovanje koordinatorja za postavitev in nadzor odvračal na državnem nivoju, o čemer bodo LZS še obvestili. Predvidoma v naslednjem tednu bo LZS organizirala sestanke s predstavniki MNZ in Uprave za zaščito in reševanje ter predstavniki lovskih družin na terenu.

Shrani permalink.

Comments are closed.