Posvet predstavnikov lovskih pevskih zborov in rogistov

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi je 17. septembra 2015 organizirala posvet predstavnikov lovskih zborov in rogistov. Posvet je potekal v Čebelarskem domu na Brdu pri Lukovici, udeležilo pa se ga je 32 predstavnikov.

Franc Kene, predsednik Komisije za lovsko kulturo in odnose z javnostmi, je najprej nagovoril zbrane. Dejal je, da je nastanek posebne komisije za lovsko kulturo prispeval k izboljšanju stanja na področju kulture. Stvari na relaciji zbori/rogisti in LZS so se premaknile. Tudi finančna podpora je malo drugačna, kot je bila pred leti. Poudaril pa je, da se je treba vprašati, kaj LZS lahko da kulturnikom in kaj lahko oni naredijo za lovsko organizacijo. Povedal je še, da si želi, da se pogovorijo o tem, kaj jim je bilo všeč pri dozdajšnjih srečanjih lovskih pevskih zborov in rogistov, kaj bi bilo treba izboljšati in kako bi tovrstna srečanja obdržali tudi v prihodnje. Zbrane je pozval k razpravi in dodal, da si želi čim več predlogov s strani prisotnih. 

Večina predstavnikov se je strinjala, da so vsakoletna srečanja lovskih pevskih zborov in rogistov predolga, da nastopajoči ne poslušajo drugih skupin, da je težko privabiti poslušalce iz nelovskih vrst. Dotaknili so se tudi različnih načinov financiranja kulturnih dejavnosti znotraj območnih zvez, ki so lovski kulturi zelo različno naklonjene. Kot velik problem so zbrani, predvsem tisti, ki so se že kdaj znašli v vlogi organizatorjev kulturnih dogodkov, izpostavili neodzivnost skupin. Kene je zato predlagal, naj bodo v bodoče malo bolj pozorni do organizatorjev, ki so pripravili neki dogodek, in naj upoštevajo roke. Dejal je, da kdor ni nikoli organiziral tako velikega dogodka, kot je na primer srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov, si ne more predstavljati, kako je, če skupine niso odzivne. 

Kene je debato o srečanju lovskih pevskih zborov in rogistov sklenil z ugotovitvijo, da se očitno večina udeležencev posveta strinja, da bi bila srečanja krajša. Meni, da bo vseeno treba organizacijo srečanja prepustiti organizatorju, da ga sam izpelje glede na možnosti, ki jih ima. Zbrane je vprašal, ali bodo srečanja sploh še imeli v prihodnosti. Vsi so se strinjali, da si želijo srečanja vsako leto, zato je odprl vprašanje, kje bo naslednje srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov. Bogdan Ambrožič, predstavnik LPZ Zlatorog Vipava, je povedal, da so se posveta udeležili z namenom, da povedo, da bi naslednje srečanje organizirali oni. S seboj je pripeljal predsednika ZLD Gorica. Udeleženci posveta so zaploskali. Igor Zadravec, predsednik ZLD Gorica, je dejal, da niso novinci pri organizaciji takih dogodkov in da so navajeni delati pod pritiskom. Misli, da so sposobni organizirati srečanje. Zbrani so se dogovorili, da bo srečanje v drugi polovici maja ali prvi polovici junija prihodnje leto. Kene se je zahvalili vsem za udeležbo ter ZLD Gorica za organizacijo in pogum. Zbrane je vprašal še, ali menijo, da bi bilo dobro, da bi se na takih posvetih dobili vsako leto. Vsi so se strinjali, da so posveti nujni. 

Shrani permalink.

Comments are closed.