Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti od gora do dolin

Planinska zveza Slovenije v partnerstvu s Cipro Slovenija izvaja projekt Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti od gora do dolin. Njegov glavni namen je izboljšati razumevanje in ozaveščenost o možnostih okoljsko-energetskih izboljšav objektov in njihovega pozitivnega vpliva na kakovost okolja, v katerem živimo. V okviru projekta, ki traja od marca do novembra 2017, potekajo različne aktivnosti, za širšo javnost sta najzanimivejša julijski in septembrski dan odprtih vrat. Projekt sofinancira Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad.

Planinska zveza Slovenije že od leta 2012 izvaja svetovalno pisarno za planinska društva, ki je osredotočena predvsem na področje čiščenja odpadne vode in urejanja pitne vode v planinskih kočah. Objekti, kot so planinske koče, lovske koče, ribiški domovi in podobni, ne dobivajo dodatne pomoči s strani države za okoljsko in energetsko izboljšavo. V veliko primerih imajo lastniki (večinoma so to različne vrste prostovoljnih društev) omejene vire finančnih sredstev za okoljske in energetske posodobitve svojih objektov, včasih pa tudi pomanjkanje znanja o možnostih, saj so nekatere energetske rešitve lahko tudi zelo poceni. Zato želijo s projektom omogočiti boljši dostop do informacij za lastnike takih objektov in v prihodnosti finančne spodbude tudi za te vrste objektov. Tako imajo lastniki objektov, kot so planinske koče, lovski in ribiški domovi in podobno, v času projekta možnost pridobiti brezplačno svetovanje na področjih čiščenja odpadne vode, pitne vode, obnovljivih virov energije in energetske prenove stavb.

Nekatere planinske koče so v zadnjih letih uspele vzorčno urediti določene segmente okoljskih oz. energetskih investicij, ki pomenijo močno zmanjšanje negativnih vplivov teh objektov na okolje. V sklopu projekta bodo tako potekali dnevi odprtih vrat, kjer bodo brezplačno predstavljene uspešne okoljske naložbe v planinskih kočah, in sicer 15. julija in 16. septembra 2017 na Domu na Menini planini, Domžalskem domu na Mali planini in Koči na Planini pri Jezeru.

Za lastnike oz. upravljavce objektov, kot so planinske koče in objekti ostalih prostovoljnih društev ali zvez, bo v okviru projekta septembra 2017 organizirana strokovna ekskurzija na planinsko kočo v Avstriji, kjer si bodo ogledali primer objekta z uspešno izvedenimi okoljsko-energetskimi naložbami. Ob koncu projekta bo z lastniki in upravitelji objektov izvedena tudi delavnica z namenom določitve načinov, kako lahko tako zveze kot država pomagajo lastnikom teh objektov za izvedbo čim več okoljsko-energetskih izboljšav.

Projekt poleg lastnikov in upravljavcev objektov nagovarja tudi širšo javnost. Dnevi odprtih vrat tako ne bodo namenjeni zgolj lastnikom in upraviteljem objektov, kot so planinske koče, ampak širši javnosti. Saj so določene rešitve podobne tudi v gospodinjstvih ali ostalih objektih. Za širšo javnost bodo pripravili tudi informativno-osveščevalne publikacije.

Dodatno pozornost bodo namenili tudi mladim, da spoznajo tako vplive objektov, kot so planinske koče, na naravno okolje kot možne rešitve, kako te vplive čim bolj zmanjšati. Na demonstracijske planinske koče bodo organizirani strokovni izleti za osnovnošolce in mladino.

Vabilo LZS k sodelovanju je objavljeno na spodnji povezavi:

http://www.lovska-zveza.si/news/250/lzs/informacije/novice

Shrani permalink.

Comments are closed.