Izjava LZS ob sprejemanju letnih lovsko upravljavskih načrtov za letošnje leto

V teku so razgrnitve letošnjih načrtov, ki že drugo leto po vrsti predvidevajo drastična povečanja odvzema nekaterih vrst divjadi, predvsem jelenjadi. Letošnje povečanje utemeljujejo predvsem na popisu objedenosti mladja drevesnih vrst izvedenem v letu 2014. Če se ne spuščamo v nedoslednosti pri izvedbi in tolmačenju rezultatov raziskave, je dejstvo, da sta od takrat gozdove dobesedno preoblikovala žled in lubadar, vendar to v osnutkih odvzema sploh ni upoštevano. Povečanja odstrela tudi za 38 odstotkov (na Kočevskem iz lani odvzetih 2.000 živali na 3.000!!!!) in istočasno 20 odstotkov višji odstrel rodnega dela populacije, pomenita hiter in globok poseg, po katerem se jelenjad ne bi opomogla še vrsto let. Ob neupoštevanju mnenj za to področje najbolj usposobljenih in parcialne uporabe strokovnih podlag, na katere se sklicuje zahteva za dvig odvzema, pa lahko sklepamo, da bodo s povečanji odstrela nadaljevali tudi prihodnja leta, vse do zloma populacije jelenjadi v Sloveniji!

Nihče od pristojnih ne želi odgovoriti na vprašanje, kako številna populacija jelenjadi je ali bo sprejemljiva in v katerih delih države, zahtevajo le drastična povečanje odstrela na podlagi izven veljavne zakonodaje izdanega dekreta. Ne zanima jih niti dejstvo, da je jelenjad pomembna plenska baza, katere znižanje bodo prav tako občutile velike zveri in se bodo prisiljene preusmeriti na druge vire hrane. Brez dvoma so jim najlažje dosegljive prav domače živali in zato lahko že danes napovemo naslednji pogrom, katerega žrtve bodo velike zveri!

Gozd je kompleksen ekosistem, sestavljen iz več deset tisoč rastlinskih in živalskih vrst in pogrom nad jelenjadjo v imenu zaščite nekaj drevesnih vrst je strokovno nevzdržen in nedopusten!  Lovci smo potisnjeni zgolj v vlogo pokornih izvrševalcev predvidenega odstrela, ki nam ob njegovem neizpolnjevanju grozijo nesorazmerno visoke kazni in odvzem koncesij za upravljanje z divjadjo. Gozdno gospodarskih načrtov ni potrebno izpolnjevati v ničemer, ne pri negi gozda niti pri poseku, odvzem divjadi pa je obvezen in to pod hudimi sankcijami!

Zato pozivamo druge nevladne organizacije in slovensko javnost, da podprejo naše legitimne zahteve za prekinitev diktata kapitala v škodo prostoživečih živali in gozdnih ekosistemov.

Za morebitne dodatne informacije smo vam na voljo na lzs@lovska-zveza.si in janina.zagar@lovska-zveza.si

Shrani permalink.

Comments are closed.