Podatke o odvzetih šakalih je treba evidentirati in sporočati!

Oktobra 2016 se je v Sloveniji, tudi s podporo LZS, začel izvajati projekt Prostorska razporeditev, številčnost, ocena populacijskih trendov in potencialno širjenje areala vrste zlati šakal v Sloveniji, ki bo podrobneje predstavljen v naslednji številki Lovca (februar 2017). Ob začetku izvajanja projekta smo opazili, da nekateri izmed v preteklih letih odvzetih šakalov niso evidentirani v lovskem informacijskem sistemu LISjak. Odgovorne predstavnike lovišč opozarjamo, da je treba tudi vse povožene/poginule šakale vnesti v Evidenčno knjigo odvzema male divjadi in v sistem LISjak (zavihek mala divjad). Prosimo tudi, da informacije o vsakem najdenem osebku takoj sporočite projektni skupini (Ivan Kos: 041 765 857; Hubert Potočnik: 031 794 100), saj bomo le tako dobili celostno sliko o pojavljanju in stanju šakala v Sloveniji.

Zahvaljujemo se za sodelovanje!

Člani projektne skupine

 

Shrani permalink.

Comments are closed.