Občni zbor Lovske zveze Slovenije 2015

V prostorih Celjskega doma v Celju je v torek, 9. junija 2015, potekal redni letni občni zbor Lovske zveze Slovenije (LZS), ki je njen najvišji organ. Udeležilo se ga je 114 od 116 delegatov, ki predstavljajo vseh dvajset volilnih okolišev po Sloveniji. Udeležence je najprej nagovoril predsednik LZS mag. Srečko Felix Krope, nato pa še državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Miha Marenče, ki se je v imenu ministrstva lovcem zahvalil za prostovoljno delo, opravljeno v loviščih, in jim zaželel dober pogled.

Po uvodnem delu so delegati obravnavali in sprejeli poročilo o delu in rezultatih poslovanja LZS v minulem letu z ugotovitvijo, da je LZS poslovala v skladu z zastavljenimi cilji. V nadaljevanju so se seznanili z vsebinskim in finančnim načrtom dela LZS za leto 2015. Poleg tega so obravnavali in sprejeli spremembe Pravilnika o določitvi volilnih okolišev ter o kandidiranju in volitvah organov in funkcionarja LZS. Obravnavali so prošnje lovskih družin (LD) Taborska jama, Polhov Gradec in Timav – Vreme za spremembo volilnega okoliša. Delegati so se strinjali, da LD Taborska jama (volilni okoliš Kočevje) in LD Polhov Gradec (volilni okoliš Gorenjska) postaneta del volilnega okoliša Ljubljana, LD Timav – Vreme (Brkinsko-Kraški volilni okoliš) pa del Postojnsko-Bistriškega volilnega okoliša. Zavrnili so sprejem Društva ljubiteljev lovskih psov Slovenije v članstvo LZS. Ob koncu pa so obravnavali še pobude in predloge, ki so bili posredovani na delnih občnih zborih. S podrobnostmi se lahko seznanite na spletni strani, namenjeni članom LZS (Občni zbor/Ostali dokumenti/Odgovori predsednika na »Pobude in predloge« na delnih občnih zborih 7. 6. 2015).

Posebej slavnosten je bil zaključek občnega zbora. Predsednik LZS mag. Srečko Felix Krope je dr. Marjanu Tošu izročil Zlatorogovo plaketo, najvišje odlikovanje LZS. Dr. Toš je bil dolga leta glavni urednik lovskega glasila Lovec in član uredniškega odbora LZS, zdaj pa je stalni dopisnik Lovca in predsednik nadzornega odbora Lovske zveze Maribor.

Služba za odnose z javnostmi LZS

1.jpg

Udeležence je najprej nagovoril predsednik LZS mag. Srečko Felix Krope.

2.jpg

Podpredsednik LZS mag. Lado Bradač (levo) in državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Miha Marenče (desno).

3.jpg

Državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Miha Marenče se je v imenu ministrstva lovcem zahvalil za prostovoljno delo, opravljeno v loviščih, in jim zaželel dober pogled.

4.jpg

Občnega zbora LZS 2015 se je udeležilo 114 od 116 delegatov.

5.jpg

Dogodek je potekal v Celjskem domu v Celju.

6.jpg

Delovno predsedstvo občnega zbora (od leve proti desni): Fabio Steffe, Ludvik Rituper (predsedujoči) in Bojan Urbančič.

7.jpg

Uradni del srečanja je trajal več kot dve uri.

8.jpg

Predsednik LZS mag. Srečko Felix Krope je dr. Marjanu Tošu izročil Zlatorogovo plaketo, najvišje odlikovanje LZS.

9.jpg

Dr. Marjan Toš se je zahvalil za priznanje.

10.jpg

Dr. Marjan Toš je bil dolga leta glavni urednik lovskega glasila Lovec in član uredniškega odbora LZS, zdaj pa je stalni dopisnik Lovca in predsednik nadzornega odbora Lovske zveze Maribor.

Shrani permalink.

Comments are closed.