Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo GOI del na objektu NLC Lukovica

Lovska zveza Slovenije vabi ponudnike, da podajo svojo ponudbo za izvedbo GOI del na objektu Nacionalni lovski center (NLC) Zlatorog Lukovica.

Zemljišča za gradnjo Nacionalnega lovskega centra v Lukovici. Foto: Urša Kmetec

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do petka, 22. septembra 2023, do 10. ure, na naslov Lovska zveza Slovenije, Župančičeva ulica 9, 1000 Ljubljana, v vložišču. Odpiranje ponudb bo na sedežu Lovske zveze Slovenije v petek, 22. septembra, ob 12. uri. Odpiranje ponudb ne bo javno.

Povabilo k oddaji ponudbe

Razpisna dokumentacija

Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo PZI dokumentacije

Lovska zveza Slovenije vabi zainteresirane ponudnike k oddaji zavezujoče ponudbe za izdelavo PZI dokumentacije za izvedbo začasnih parkirišč v času gradnje za potrebe parkirišč za delavce oziroma deležnike gradnje na parc. št. 800/5, k.o. Spodnje Koseze.

Zemljišča za gradnjo Nacionalnega lovskega centra v Lukovici. Foto: Urša Kmetec

Rok za predložitev ponudbe: Vašo ponudbo pričakujemo do vključno 18. 8. 2023, do 12. ure, na e-naslov lzs@lovska-zveza.si.

Razpisna dokumentacija: