Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo PZI dokumentacije

Lovska zveza Slovenije vabi zainteresirane ponudnike k oddaji zavezujoče ponudbe za izdelavo PZI dokumentacije za izvedbo začasnih parkirišč v času gradnje za potrebe parkirišč za delavce oziroma deležnike gradnje na parc. št. 800/5, k.o. Spodnje Koseze.

Zemljišča za gradnjo Nacionalnega lovskega centra v Lukovici. Foto: Urša Kmetec

Rok za predložitev ponudbe: Vašo ponudbo pričakujemo do vključno 18. 8. 2023, do 12. ure, na e-naslov lzs@lovska-zveza.si.

Razpisna dokumentacija: