Občni zbor LZS: “Zelena luč” za začetek gradnje nacionalnega lovskega centra Zlatorog

Na Občnem zboru Lovske zveze Slovenije 21. junija, v Celju, so delegati sprejeli poročilo Nadzornega odbora LZS, poročilo o delu in rezultatu poslovanja LZS v letu 2021 in se seznanili z vsebinskim in finančnim načrtom LZS v tem letu ter z informacijami o izgradnji Nacionalnega lovskega centra v Lukovici. 

Foto: Andrej Miklavčič

Predsednik Nadzornega odbora LZS Branko Zlobko je povedal, da pri opravljenih pregledih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti v poslovanju LZS, temveč so bili realizirani vsi predlogi in pobude, ki jih je Nadzorni odbor predlagal v preteklih letih. S prihodom novega direktorja Strokovne službe sta se organizacija in delo v Strokovni službi LZS zelo izboljšala, je na podlagi pregledov ugotovil Nadzorni odbor.

“V preteklem letu smo dokazali, da smo v Sloveniji lovci edini, ki zmoremo organizirati, usposabljati in izvajati aktivnosti po zakonu o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge. To nam daje garancijo, da smo resni partnerji pri poslovanju z državo in verjamem, da se bo v naslednjih koncesijskih obdobjih to upoštevalo,” je delegatom povedal predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač.

Foto: Andrej Miklavčič

Po Bradačevih besedah imamo na področju škod po divjadi manjši delež nerešenih škodnih primerov kot zavarovalnica pri poslih s svojimi komitenti. Prejšnji minister je sicer želel, da lovske družine začnejo plačevati tudi škode zaradi popašenosti travinja in objedenosti mladja v gozdovih, a je bil nato sklenjen kompromis, da bodo pri več kot 20 odstotni tovrstni škodi kmetje lahko pridobili nadomestila iz kohezijskih skladov.

Prejšnje leto je bilo prelomno leto za lovce tudi pri spremembah zakona o orožju. Narejen je bil velik korak, naša odgovornost pa je, da zakon spoštujemo in da ne bo prihajalo do kršitev. Žal pa nismo zadovoljni z rešitvijo na področju problematike lastninjenja kmetijskih zemljišč. Lovske družine so zdaj pridobile možnost za brezplačni najem odvzetih zemljišč. S kmetijsko ministrico bomo na sestanku govorili tudi o vrnitvi odvzetih zemljišč tistim, ki imate pogodbo, da ste ta zemljišča kupili,” je pojasnil Bradač.

Pridobljeno pravnomočno in dokončno gradbeno dovoljenje za gradnjo Nacionalnega lovskega centra

Foto: Andrej Miklavčič

“Dobra novica je, da je bilo 14. junija pridobljeno pravnomočno in dokončno gradbeno dovoljenje na zemljiščih, ki so v lasti Lovske zveze Slovenije in imajo vse dodatke, skladno z veljavno zakonodajo. To pomeni, da je pravnoformalno podana zelena luč za izgradnjo Nacionalnega lovskega centra v Lukovici. Lovska zveza se lahko začne pogajati in pridobivati ponudbe za izgradnjo. Gradnja se bo izvedla v dveh fazah, najprej nacionalni lovski center, v drugi fazi pa izgradnja muzeja,” je pojasnil vodja svetovalnega inženiringa Marko Ahlin in dodal, da je realno pričakovati, da bo gradnja izvedena v dveh letih.

Delegati so po podanih informacijah soglasno sprejeli vse sklepe v povezavi z izgradnjo nacionalnega lovskega centra. Sprejeli pa so tudi pobudo iz volilnega okoliša Maribor, ki jo je predstavil Marjan Toš, o poimenovanju novega objekta Nacionalni lovski center Zlatorog.

Predsednik Zveze lovskih družin Gorenjske Peter Belhar je ob zaključku občnega zbora Lovsko zvezo Slovenije odlikoval z najvišjim priznanjem Zveze lovskih družin Gorenjske – z zlato plaketo.

Občni zbor Lovske zveze Slovenije

Na Občnem zboru Lovske zveze Slovenije 4. septembra, na Pragerskem, so delegati sprejeli poročilo o delu in rezultatu poslovanja LZS v minulem letu, se seznanili z vsebinskim in finančnim načrtom LZS v tem letu ter s postopki za izgradnjo Nacionalnega lovskega centra v Lukovici. Ob tej priložnosti so profesorju dr. Andreju Bidovcu podelili najvišje priznanje LZS – plaketo Zlatorog.

Foto: Urša Kmetec

Predsednik Nadzornega odbora LZS Branko Zlobko je povedal, da pri opravljenih pregledih ni bilo zaznanih nepravilnosti pri poslovanju LZS, da pa je potrebno posodobiti in z veljavno zakonodajo uskladiti nekatere interne pravne akte, kot je pravilnik o materialno-finančnem poslovanju in poslovodenju LZS. Potrebno je tudi urediti arhivsko gradivo LZS in ga oddati Arhivu Republike Slovenije.

Predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač je poudaril, da so bile v minulem letu kljub epidemiji covid-19 opravljene vse načrtovane naloge in izobraževanja, tudi v okviru izvajanja javne službe, ki jo sofinancira država: »Še več, na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so nam prisluhnili in se strinjali s pobudo, da lovec, ki izvaja lov, izvaja javno službo. To velja tudi za ukrepe v povezavi z afriško prašičjo kugo. Lovci smo opravili svoj del in na nas lahko računajo kot na resnega partnerja; država zaupa v naše delo.«

Delegati so na občnem zboru potrdili sprejem Lovskega društva Boreča v članstvo LZS. Z aplavzom pa so nagradili dosežke strelca Franca Gorazda Tirška, člana LD Gornji Grad, ki je na paraolimpijskih igrah v Tokiu z zračno puško osvojil srebrno in bronasto odličje.

Foto: Urša Kmetec

Profesorju dr. Bidovcu najvišje priznanje LZS – plaketa Zlatorog

Profesorju dr. Andreju Bidovcu je Lovska zveza Slovenije za njegovo dolgoletno ustvarjalno delo v lovski organizaciji podelila najvišje priznanje Lovske zveze Slovenije – plaketo Zlatorog. Dr. Bidovec se je v kratkem nagovoru delegatom občnega zbora zahvalil za priznanje in vsem lovcem položil na srce, naj v čim večji meri oživljajo druženje in vse tisto, kar lovce povezuje kot družino.

Podelitev plakete Zlatorog prof. dr. Andreju Bidovcu – utemeljitev

Foto: Andrej Miklavčič
Foto: Urša Kmetec