Občni zbor Lovske zveze Slovenije

Na Občnem zboru Lovske zveze Slovenije 4. septembra, na Pragerskem, so delegati sprejeli poročilo o delu in rezultatu poslovanja LZS v minulem letu, se seznanili z vsebinskim in finančnim načrtom LZS v tem letu ter s postopki za izgradnjo Nacionalnega lovskega centra v Lukovici. Ob tej priložnosti so profesorju dr. Andreju Bidovcu podelili najvišje priznanje LZS – plaketo Zlatorog.

Foto: Urša Kmetec

Predsednik Nadzornega odbora LZS Branko Zlobko je povedal, da pri opravljenih pregledih ni bilo zaznanih nepravilnosti pri poslovanju LZS, da pa je potrebno posodobiti in z veljavno zakonodajo uskladiti nekatere interne pravne akte, kot je pravilnik o materialno-finančnem poslovanju in poslovodenju LZS. Potrebno je tudi urediti arhivsko gradivo LZS in ga oddati Arhivu Republike Slovenije.

Predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač je poudaril, da so bile v minulem letu kljub epidemiji covid-19 opravljene vse načrtovane naloge in izobraževanja, tudi v okviru izvajanja javne službe, ki jo sofinancira država: »Še več, na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so nam prisluhnili in se strinjali s pobudo, da lovec, ki izvaja lov, izvaja javno službo. To velja tudi za ukrepe v povezavi z afriško prašičjo kugo. Lovci smo opravili svoj del in na nas lahko računajo kot na resnega partnerja; država zaupa v naše delo.«

Delegati so na občnem zboru potrdili sprejem Lovskega društva Boreča v članstvo LZS. Z aplavzom pa so nagradili dosežke strelca Franca Gorazda Tirška, člana LD Gornji Grad, ki je na paraolimpijskih igrah v Tokiu z zračno puško osvojil srebrno in bronasto odličje.

Foto: Urša Kmetec

Profesorju dr. Bidovcu najvišje priznanje LZS – plaketa Zlatorog

Profesorju dr. Andreju Bidovcu je Lovska zveza Slovenije za njegovo dolgoletno ustvarjalno delo v lovski organizaciji podelila najvišje priznanje Lovske zveze Slovenije – plaketo Zlatorog. Dr. Bidovec se je v kratkem nagovoru delegatom občnega zbora zahvalil za priznanje in vsem lovcem položil na srce, naj v čim večji meri oživljajo druženje in vse tisto, kar lovce povezuje kot družino.

Podelitev plakete Zlatorog prof. dr. Andreju Bidovcu – utemeljitev

Foto: Andrej Miklavčič
Foto: Urša Kmetec