Podelitev spričeval novim lovcem PBZLD in ZLD Notranjske

V Pivki je 17. maja potekala svečana podelitev spričeval za opravljen državni lovski izpit 38 novim lovkam in lovcem iz Postojnsko-Bistriške Zveze lovskih družin (ZLD) in Notranjske ZLD.

Foto: mag. Aleš Klemenc

Veseli nas, da je v letošnji generaciji kar sedem novih lovk. Ob slovesnem dogodku gre zahvala predavateljskemu aktivu in strokovni službi Postojnsko-Bistriške ZLD za profesionalno in visoko strokovno izvedeno delo izobraževanja nove generacije slovenskih lovk in lovcev, ki so ob tem dogodku podpisali zaprisego slovenskega lovca.

mag. Aleš Klemenc

Podelili spričevala novim lovcem PBZLD in ZLD Notranjske

V Pivki je 19. maja potekala svečana podelitev spričeval za opravljen državni lovski izpit 27 novim lovcem in lovki iz Postojnsko-Bistriške zveze lovskih družin (PBZLD) in Notranjske ZLD.

Foto: Milan Simčič

Ob tem gre zahvala predavateljskemu aktivu in strokovni službi PBZLD za profesionalno in visoko strokovno izvedeno delo izobraževanja nove generacije slovenskih lovcev, ki so ob tem dogodku podpisali zaprisego slovenskega lovca.

Na svečanem dogodku je nastopil Lovski oktet Javorniki ter rogist PBZLD Andrej Uhelj.

mag. Aleš Klemenc

Dobrodelni koncert za pomoč lovskim družinam, prizadetim v požaru na Krasu

V Kulturnem domu v Cerknici je 11. septembra potekal dobrodelni koncert za pomoč Lovski družini Trstelj-Kostanjevica in Lovski družini Fajti hrib Renče, prizadetima v nedavnem katastrofalnem požaru na Krasu.

Foto: Tine Šubic

Prisotne je nagovoril Rajko Kovačič, predsednik Zveze lovskih družin (ZLD) Notranjske, ki povezuje enajst lovskih družin v občinah Bloke, Loška dolina in Cerknica: “Konec julija me je klicalo več članov iz različnih lovskih družin s pobudo, da pomagamo v požaru prizadetim lovskim družinam na Krasu. Zato sem sklical sejo Upravnega odbora, na kateri smo sprejeli tri sklepe, s katerimi bomo pomagali obema lovskima družinama.”

Po podatkih Andreja Sile, z Zavoda za gozdove Slovenije, OE Sežana je v LD Trstelj-Kostanjevica v požaru zgorelo 65 % vseh gozdnih površin v lovišču, to je 2.395 hektarov, v LD Fajti hrib Renče 27 % vseh gozdnih površin, to je 1.020 hektarov. V drugih lovskih družinah, ki pa niso zaprosile za pomoč, je skupno zgorelo 8 % gozdnih površin.

Rajko Kovačič, predsednik ZLD Notranjske. Foto: Tine Šubic

Prvi sklep je, da se lovskim družinam ZLD Notranjske poveča članarina za višino donacije LD Trstelj-Kostanjevica in LD Fajti hrib Renče. “V oktobru, ko ZLD pobira članarino, se bo zbralo okoli 3.900 evrov, temu zneska bo ZLD primaknila že okoli 780 evrov, tako bomo skupaj zbrali okoli 4.700 evrov za obe družini.” Glede na dejstvo, da na pogorišču, kar nekaj let ne bo mogoče izvajati lova, je Upravni odbor ZLD Notranjske sprejel sklep, da posamezne lovske družine na skupne love povabijo po nekaj članov iz prizadetih lovskih družin. Prav tako bodo člani obeh lovskih družin povabljeni na tradicionalni lov ZLD Notranjske, ki bo 26. novembra v LD Iga vas. Na pobudo predsednika Kulturnega društva Notranjski rogisti Roberta Uleta, pa so organizirali tudi dobrodelni koncert.

Na dobrodelnem koncertu so poleg Notranjskih rogistov nastopili še Brkinsko-Kraški rogisti, Lovski pevski zbor Martin Krpan Bloke, Ansambel Jelen in oponašalci jelenjega rukanja. Program je povezovala Vesna Kovač. Koncerta so se udeležili tudi predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač, podpredsednik Lovske zveze Slovenije mag. Aleš Klemenc, predsednik Kluba prijateljev lovca Celovec Janez Kaiser ter predstavniki lovskih družin s Krasa, starešina LD Trstelj-Kostanjevica Jelko Lapajne in član nadzornega odbora LD Fajti hrib Renče Marjan Lasič.

Na dobrodelnem koncertu je bilo s prostovoljnim prispevki zbranih 880 evrov, ki so jih že predali predsednikoma LD Trstelj-Kostanjevica in LD Fajti hrib Renče.