Tekmovanje v streljanju z risanico 2024 v Postojnsko Bistriški ZLD

Na podlagi programa izobraževanj Postojnsko Bistriške Zveze lovskih družin (ZLD) je 26. maja potekalo regijsko tekmovanje v streljanju s puško risanico v v Lovski družini (LD) Tabor Zagorje na Jurščah.

Foto: Jadran Grželj

Tekmovanja se je letos udeležilo petnajst ekip iz območja Postojnsko Bistriške ZLD.  Prvo mesto v streljanju je osvojila ekipa LD Črna jama, drugo mesto ekipa LD Tabor Zagorje I., tretje mesto ekipa LD Hrenovice, četrto mesto ekipa LD Timav Vreme  in peto mesto ekipa LD Prestranek. Med posamezniki je prvo mesto osvojil  Martin Kavčič iz LD Timav Vreme, drugo mesto Mitja Vidrih iz LD Črna jama, tretje mesto Jernej Bittner iz LD Hrenovice, četrto mesto Luka Seidl iz LD Tabor Zagorje in peto mesto Tomaž Čič iz LD Črna jama. Ekipam in posameznikom so bili za osvojena mesta podeljeni pokali, priznanja in medalje ter praktične nagrade.

Regijskega tekmovanja, so se v skladu z določili Pravilnika o lovskem strelstvu LZS udeležili in si ga ogledali lovski pripravniki Postojnsko Bistriške ZLD in ZLD Notranjske, v okviru programa za usposabljanje iz varnega ravnanja z lovskim orožjem, v sklopu izvedbe izobraževanja za lovce, pod vodstvom predavatelja in predsednika Postojnsko Bistriške ZLD Božidarja Štembergerja.

Postojnsko Bistriška ZLD se zahvaljuje lovskim družinam in članom za njihovo udeležbo ter organizacijam, ki so prireditev omogočile: Rebec, d.o.o., Avantura Trade, d.o.o., Jernej Bittner s.p.,  Zavarovalnica Triglav d.d. in LD Tabor Zagorje. 

mag. Aleš Klemenc

Podelitev spričeval novim lovcem PBZLD in ZLD Notranjske

V Pivki je 17. maja potekala svečana podelitev spričeval za opravljen državni lovski izpit 38 novim lovkam in lovcem iz Postojnsko-Bistriške Zveze lovskih družin (ZLD) in Notranjske ZLD.

Foto: mag. Aleš Klemenc

Veseli nas, da je v letošnji generaciji kar sedem novih lovk. Ob slovesnem dogodku gre zahvala predavateljskemu aktivu in strokovni službi Postojnsko-Bistriške ZLD za profesionalno in visoko strokovno izvedeno delo izobraževanja nove generacije slovenskih lovk in lovcev, ki so ob tem dogodku podpisali zaprisego slovenskega lovca.

mag. Aleš Klemenc

Tekmovanje v streljanju z risanico v Postojnsko Bistriški ZLD

Na podlagi programa izobraževanj Postojnsko Bistriške Zveze lovskih družin (ZLD) je 25. junija potekalo regijsko tekmovanje v streljanju s puško risanico v LD Timav Vreme na Zavrhku.

Foto: Martin Kavčič

Tekmovanja se je letos udeležilo devet ekip, in sicer iz LD Črna jama, LD Hrenovice, LD Javornik Postojna, LD Trnovo, LD Tabor Zagorje, LD Pivka, dve ekipi LD Gradišče Košana in LD Prestranek.  

Prvo mesto v streljanju je osvojila ekipa LD Črna jama, drugo mesto LD Tabor Zagorje, tretje mesto LD Pivka, četrto mesto LD Hrenovice in peto mesto LD Gradišče – Košana (ekipa št. 2).

Med posamezniki je prvo mesto osvojil Jaka Lepčihar iz LD Pivka, drugo mesto Mitja Vidrih iz LD Črna jama, tretje mesto Gregor Černač iz LD Pivka, četrto mesto so si delili Jernej Bittner iz LD Hrenovice, Nevio Sever iz LD Javornik Postojna in Pavel Bizjak iz LD Črna jama. Ekipam in posameznikom so bili za osvojena mesta podeljeni pokali, priznanja in medalje ter praktične nagrade.

Regijskega tekmovanja so se v skladu z določili Pravilnika o lovskem strelstvu LZS udeležili in si ga ogledali lovski pripravniki Postojnsko Bistriške ZLD in ZLD Notranjske v okviru programa za usposabljanje iz varnega ravnanja z lovskim orožjem, v sklopu izvedbe izobraževanja za lovce, pod vodstvom predavatelja Božidarja Štembergerja.

Postojnsko Bistriška ZLD se zahvaljuje lovskim družinam in članom za njihovo udeležbo ter organizacijam, ki so prireditev omogočile: Rebec, d.o.o., Avantura Trade, d.o.o., trgovina SLOVARM,  Zavarovalnica Triglav d.d. in LD Timav Vreme. 

mag. Aleš Klemenc

Tekmovanje v streljanju z risanico 2022 v Postojnsko Bistriški ZLD

Na podlagi programa izobraževanj Postojnsko Bistriške Zveze lovskih družin (ZLD) je 15. maja potekalo regijsko tekmovanje v streljanju s puško risanico pri lovskem domu LD Bukovca pri Pavlici. Tekmovanja se je letos udeležilo kar 11 ekip, in sicer iz LD Bukovca (2 ekipi), LD Hrenovice, LD Timav Vreme,  LD Javornik Postojna, LD Trnovo, mešana ekipa LD Prestranek – Tabor Zagorje, LD Pivka (2 ekipi) in LD Gradišče Košana (2 ekipi).  

Foto: Matic Klemenc

Prvo mesto v streljanju je osvojila ekipa LD Hrenovice, drugo mesto LD Timav Vreme, tretje mesto LD Javornik Postojna, četrto mesto LD Trnovo in peto mesto LD Prestranek – Tabor Zagorje.

Med posamezniki je prvo mesto osvojil Gregor Černač iz LD Pivka, drugo mesto Jan Sedmak iz LD Trnovo, tretje mesto Igor Petrič iz LD Hrenovice, četrto mesto Matjaž Novak iz LD Trnovo in peto mesto Davor Čepar iz LD Timav Vreme. Ekipam in posameznikom so bili za osvojena mesta podeljeni pokali, priznanja in medalje ter praktične nagrade.

Regijskega tekmovanja, so se v skladu z določili Pravilnik o lovskem strelstvu LZS, udeležili in si ga ogledali lovski pripravniki Postojnsko Bistriške ZLD in ZLD Notranjske, v okviru programa za usposabljanje iz varnega ravnanja z lovskim orožjem, v sklopu izvedbe izobraževanja za lovce, pod vodstvom predavatelja Božidarja Štembergerja.

Postojnsko Bistriška ZLD se zahvaljuje lovskim družinam in članom za njihovo udeležbo ter organizacijam, ki so prireditev omogočile: Rebec, d.o.o., Trgovina Avantura,  Limles” Vodopivec Srečko s.p., Zavarovalnica Triglav d.d. in LD Bukovca. 

Postojnsko Bistriška Zveza lovskih družin