Dobrodelni koncert za pomoč lovskim družinam, prizadetim v požaru na Krasu

V Kulturnem domu v Cerknici je 11. septembra potekal dobrodelni koncert za pomoč Lovski družini Trstelj-Kostanjevica in Lovski družini Fajti hrib Renče, prizadetima v nedavnem katastrofalnem požaru na Krasu.

Foto: Tine Šubic

Prisotne je nagovoril Rajko Kovačič, predsednik Zveze lovskih družin (ZLD) Notranjske, ki povezuje enajst lovskih družin v občinah Bloke, Loška dolina in Cerknica: “Konec julija me je klicalo več članov iz različnih lovskih družin s pobudo, da pomagamo v požaru prizadetim lovskim družinam na Krasu. Zato sem sklical sejo Upravnega odbora, na kateri smo sprejeli tri sklepe, s katerimi bomo pomagali obema lovskima družinama.”

Po podatkih Andreja Sile, z Zavoda za gozdove Slovenije, OE Sežana je v LD Trstelj-Kostanjevica v požaru zgorelo 65 % vseh gozdnih površin v lovišču, to je 2.395 hektarov, v LD Fajti hrib Renče 27 % vseh gozdnih površin, to je 1.020 hektarov. V drugih lovskih družinah, ki pa niso zaprosile za pomoč, je skupno zgorelo 8 % gozdnih površin.

Rajko Kovačič, predsednik ZLD Notranjske. Foto: Tine Šubic

Prvi sklep je, da se lovskim družinam ZLD Notranjske poveča članarina za višino donacije LD Trstelj-Kostanjevica in LD Fajti hrib Renče. “V oktobru, ko ZLD pobira članarino, se bo zbralo okoli 3.900 evrov, temu zneska bo ZLD primaknila že okoli 780 evrov, tako bomo skupaj zbrali okoli 4.700 evrov za obe družini.” Glede na dejstvo, da na pogorišču, kar nekaj let ne bo mogoče izvajati lova, je Upravni odbor ZLD Notranjske sprejel sklep, da posamezne lovske družine na skupne love povabijo po nekaj članov iz prizadetih lovskih družin. Prav tako bodo člani obeh lovskih družin povabljeni na tradicionalni lov ZLD Notranjske, ki bo 26. novembra v LD Iga vas. Na pobudo predsednika Kulturnega društva Notranjski rogisti Roberta Uleta, pa so organizirali tudi dobrodelni koncert.

Na dobrodelnem koncertu so poleg Notranjskih rogistov nastopili še Brkinsko-Kraški rogisti, Lovski pevski zbor Martin Krpan Bloke, Ansambel Jelen in oponašalci jelenjega rukanja. Program je povezovala Vesna Kovač. Koncerta so se udeležili tudi predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač, podpredsednik Lovske zveze Slovenije mag. Aleš Klemenc, predsednik Kluba prijateljev lovca Celovec Janez Kaiser ter predstavniki lovskih družin s Krasa, starešina LD Trstelj-Kostanjevica Jelko Lapajne in član nadzornega odbora LD Fajti hrib Renče Marjan Lasič.

Na dobrodelnem koncertu je bilo s prostovoljnim prispevki zbranih 880 evrov, ki so jih že predali predsednikoma LD Trstelj-Kostanjevica in LD Fajti hrib Renče.

Pomoč za LD Trstelj-Kostanjevica in LD Fajti hrib

Prošnji LD Trstelj-Kostanjevica in LD Fajti hrib za donacije po požaru smo objavili zato, da lahko vsak, ki to želi, neposredno pomaga. Odločitev vsakega posameznika pa je, ali bo pomagal ali ne.

Foto: arhiv LD Fajti hrib

Lovska zveza Slovenije bo za obe lovski družini, ki sta bili prizadeti v požarih na Krasu prispevala sredstva iz Zelenega sklada. Sredstva za Zeleni sklad, ki je namenjen zagotavljanju solidarnostne pomoči lovkam in lovcem v izrednih življenjskih razmerah, zbiramo z donacijami na dobrodelnem plesu. O donaciji bo v naslednjih dneh odločala komisija Zelenega sklada.

Sredstva iz članarin so namenjena za delovanje lovskih organizacij kot celote ter njenih komisij, poraba je vsako leto objavljena v letnem poročilu. Predpisi določajo, da mora biti članarina porabljena v skladu z namenom zbiranja. O članarini odloča Upravni odbor LZS, ki bo na septembrski seji odločal tudi o predlogu oprostitve plačila članarine za obe članici.

Lovska zveza Slovenije bo predlagala tudi ukrep, da se z interventnim zakonom obe lovski družini oprosti plačila celotne koncesije.

Jeseni bomo organizirali postavitev oziroma nadomestitev enega lovskega objekta v lovišču LD Trstelj-Kostanjevica in v lovišču LD Fajti hrib, pri akciji pa bodo sodelovali tako vodstvo LZS kot zaposleni v Strokovni službi LZS.

Lovka zveza Slovenije

Pomoč pri sanaciji v požaru uničenega lovišča LD Trstelj

Lovska družina Trstelj-Kostanjevica prosi za pomoč pri sanaciji lovišča, uničenega v požaru na Krasu.

Foto: arhiv LD Trstelj-Kostanjevica

“Živimo na območju Slovenije, kjer je divjal največji požar v samostojni Sloveniji. Uničil nam je 3200 hektarov lovišča od skupnih 4300 hektarov lovne površine. Divjad, žal ne vsa, je pred ognjem pobegnila v sosednja lovišča, ki niso bila prizadeta v požaru. V tej situaciji naša lovska družina nima pogojev, da ustvari dovolj prihodkov za sanacijo lovišča in objektov,” pojasnjuje starešina Lovske družine Trstelj-Kostanjevica Jelko Lapajne.

Požar jim je uničil lovske objekte, preže, napajališča, solnice …V požaru je Lovski družini Trstelj-Kostanjevca popolnoma pogorelo dvanajst visokih zaprtih prež, delno poškodovanih, ki brez takojšnjega popravila niso varne za uporabo, je več kot deset, poleg tega morajo popraviti tudi osmojene enosedne preže v železni izvedbi. V hudem požaru, ki je pustošil po Krasu, so jim pogorele tudi krmne njive v skupni izmeri dva hektara.

Obnova lovišča, sanacija habitatov za divjad, postavitev lovskih objektov za oskrbo divjadi, krmne njive, čiščenje poti, namestitev solnic bo od članov LD Trstelj-Kostanjevica zahtevalo mnogo ur prostovoljnega dela. Poleg tega bodo za obnovo rabili material in finančna sredstva, ki ju v tej situaciji ne bodo zmogli zagotoviti. Lovci Lovske družine Trstelj-Kostanjevica zato prosijo lovce, lovske organizacije in ostale civilne organizacije za materialno ali finančno pomoč.

PROŠNJA LD TRSTELJ-KOSTANJEVICA