NIJZ poziva k cepljenju s poživitvenim odmerkom

V prihajajočih mesecih lahko ponovno pričakujemo intenzivnejše kroženje virusa SARS-CoV-2 med populacijo, predvsem trenutno prevladujoče različice omikron, zato je pred težjim potekom bolezni pomembno čim prej zaščititi zlasti ranljive skupine prebivalcev. V Sloveniji se je že začelo cepljenje proti Covidu-19 z novimi cepivi, ki so prilagojena tudi koronavirusni različici omikron in registrirana za poživitvene odmerke.

Z virusom SARS-CoV-2 se lahko okuži vsak, bolezen Covid-19 pa predstavlja tveganje zlasti za določene skupine prebivalstva. Zato cepljenje s poživitvenim odmerkom cepiva proti Covidu-19 priporočamo predvsem osebam s tveganjem za težji potek bolezni – ranljivim kroničnim bolnikom, oskrbovancem domov za starejše občane oziroma socialnovarstvenih zavodov in starejšim od 60 let.

Osebam, ki so prejele prvi poživitveni odmerek, priporočamo cepljenje z drugim poživitvenim odmerkom. Tistim, ki so prejeli osnovno cepljenje, za podaljšanje zaščite priporočamo prvi poživitveni odmerek, osebam, ki še niso pristopile k cepljenju proti Covidu-19, pa svetujemo, da to storijo čim prej.

Ob intenzivnem kroženju virusa je za zaščito našega zdravja pred Covidom-19 še vedno pomembno upoštevanje ostalih samozaščitnih ravnanj, kot so dosledno nošenje zaščitnih mask, vzdrževanje medosebne razdalje, higiena kihanja in kašlja, skrb za pravilno umivanje in razkuževanje rok ter učinkovito prezračevanje zaprtih prostorov. Ker je zdravje skrb za vse, se v primeru suma na okužbo čim prej testiramo in ob potrjeni okužbi ostanimo doma. Najučinkovitejši ukrep za zaščito našega zdravja in zdravja naših bližnjih pa vsekakor ostaja cepljenje.

Ker se zavedamo, da je pri odločitvi za cepljenje ključnega pomena zaupanje v varnost in učinkovitost cepiv, so vse informacije o cepljenju proti Covidu-19 zbrane na spletni strani www.cepimose.si, kjer so z odgovori strokovnjakov naslovljena tudi najpogostejša vprašanja.

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Izvajanje skupnih lovov in ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid-19

Prejeli smo več vprašanj v zvezi z izvajanjem skupnih lovov in ukrepov, ki jih moramo upoštevati lovci med lovom in po lovu.

Foto: Urša Kmetec

Ukrepi, ki jih je v zvezi s preprečevanjem širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 sprejela Vlada Republike Slovenije, posebej ne določajo pogojev, pod katerimi se izvajajo naloge trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, med njimi tudi izvajanje skupnih lovov, ki jih lovci izvajamo na podlagi koncesijskih pogodb za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Ne glede na to moramo tudi lovci delovati preventivno in odgovorno za omejitev širjenja bolezni covid-19, zato pri izvajanju nalog trajnostnega gospodarjenje z divjadjo, kot tudi vseh ostalih aktivnosti, povezanih z lovom, upoštevajmo vse splošno sprejete ukrepe in priporočila NIJZ.

Eden izmed pogojev, pod katerimi je dovoljeno zbiranje ljudi, je na podlagi Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21, 132/21, 135/21, 140/21, 146/21, 149/21) in Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21, 152/21, 155/21, 157/21 – skl. US) tudi pogoj PCT.

Za zdravje vseh udeležencev skupnega lova je priporočljivo, da se ta pogoj preveri na zboru lovcev pred skupnim lovom. V primeru, da kateri izmed prisotnih na zboru lovcev tega pogoja ne izpolnjuje, pa lahko pred pričetkom skupnega lova opravi presejalno testiranje s testom HAG za samotestiranje.

Prav tako je po koncu skupnega lova priporočljiva uporaba zaščitne maske pri gibanju in zadrževanju v zaprtih prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Tudi v prihodnje naj pri pregledu uplenjene divjadi usposobljene osebe ravnajo v skladu s higienskimi priporočili NIJZ in priporočili Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Lovska zveza Slovenije