V spomin: mag. Dušan Dougan (1939 – 2023)

Zeleno bratovščino je zapustil dolgoletni član Lovske družine (LD) Pernica, ugledni funkcionar območne Lovske zveze Maribor in Lovske zveze Slovenije, mag. Dušan Dougan iz Maribora.

Davnega leta 1957 je postal član LD Pernica in ji ostal zvest vse do smrti 25. junija letos. Lovski kronisti so zapisali, da je bil Dušanu lov tako rekoč položen v zibelko, saj sta bila znana slovenska lovca tudi njegov oče in stric. Oba sta mu bila vzor lovske pravičnosti, srčnosti in plemenitosti. Lovske korenine pa je Dušan podedoval tudi po dedku po mamini strani dr. Milanu Gorišku, ki je bil med prvimi člani Slovenskega lovskega kluba leta 1907 in po ustanovitvi podružnice Slovenskega lovskega društva leta 1921 v Mariboru, prvi predsednik njenega odseka za okraj Sv. Lenart v Slovenskih goricah.

Pri Lenartu je bil njegov ded dr. Gorišek izjemno cenjen in spoštovan kot liberalni politik, uspešen odvetnik, župan in sokolski voditelj. Zgledno je skrbel za svoje zakupno lovišče in bil tudi zelo dober kinolog. Zaradi tega je bil najbrž tudi Dušan izjemno navezan na štirinožne lovske prijatelje, na lovske pse, ki so ga vedno spremljali na lovu ali med njegovimi obhodi lovišča. Tja je v prostem času rad zahajal, pomagal lovskim tovarišem pri gradnji naprav in objektov, pozimi krmil divjad in tudi sicer vedno priskočil na pomoč pri delovnih opravili LD Pernica.

Veljal je  za velikega zagovornika varovanja divjadi in njenega življenjskega okolja in se je odločno zavzemal za njegovo ohranitev. Cenil je strokovno znanje in zagovarjal strokovne rešitve in nova spoznanja lovske in ekološke stroke. Veljal je za lovsko-etičnega in pravičnega lovca in odgovornega varuha narave. Zanj je bil lov vedno stvar velike časti in osebne odgovornosti, kar ga je odlikovalo tudi kot človeka in uglednega pravnika, višjega sodnika in nato še sodnika svetnika Višjega sodišča v Mariboru.

Med lovskimi tovariši v LD Pernica je bil Dušan vedno enak med enakimi. Takoj po vstopu v lovske vrste so mu bile zaupane odgovorne naloge v LD Pernica, kmalu pa še v takratni območni Zvezi lovskih družin (današnji Lovski zvezi) Maribor in tudi v organih Lovske zveze Slovenije. V matični LD je opravljal naloge predsednika disciplinske komisije (1964 do 1970), starešine (1974 do 1981), člana upravnega odbora (1982 do 1984) in predsednika Nadzornega odbora (1984 do 2002). Pri območni Lovski zvezi Maribor je bil član komisije za lovstvo od leta 1967 do 1980, tajnik ZLD Maribor od leta 1967 do leta 1990 in član njenega častnega razsodišča.

Že davnega leta 1967 je postal predavatelj, član predavateljskega aktiva in izpitne komisije ZLD Maribor. Dalj časa je bil celo njen predsednik. Izjemno vlogo je opravil tudi pri organizaciji in izvedbi velike mednarodne lovske razstave leta 1972 v Mariboru. Kot dolgoletni lovski funkcionar v mariborski območni lovski zvezi je zaključil ustvarjalno delovanje v mandatnem obdobju 2013–2017 kot član pravno-statutarne komisije LZ Maribor.

Vestno in odgovorno je opravljal številne naloge in funkcije v Lovski Zvezi Slovenije. Bil je član njenega samoupravnega sodišča (od 1980 do 1992) in med leti od 1993 do 2001 predsednik komisije LZS za organizacijska in pravna vprašanja. V tem času je bil tudi ekspertni član Mednarodnega sveta za lovstvo in varovanje divjadi (CIC) in član komisije LZS za pripravo nove lovske zakonodaje pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Slovenije. Član Izvršnega odbora LZS je bil med leti 1988 – 1993 in nato med leti 1993 – 2001. V tem obdobju je veliko pomagal pri oblikovanju nekaterih zakonskih rešitev za  novi lovski zakon in sodeloval pri nastajanju novih normativnih aktov za delovanje LZS v samostojni slovenski državi.

Kljub mnogoterim funkcijam v območni LZ Maribor in v LZS je Dušan ostal aktiven tudi v matični LD Pernica. S svojim zvestim štirinožnim prijateljem je zelo rad zahajal v lovišče in dokler mu je dopuščalo zdravje se je rad udeleževal skupnih jesenskih lovov in druženj z lovskimi tovariši. Njegov moto do konca bogatega lovskega udejstvovanja je bil: »Bodi lovsko pravičen, lovi v skladu z zakonom, etiko in osebno vestjo.« Za Dušana je bil Etični kodeks slovenskega lovca svetinja in zato je bil mladim lovcem svetel vzor pri negovanju in utrjevanju lovske tradicije, etike in kulture.

LZS ga je za njegovo predano delo v lovski organizaciji odlikovala z znakom za lovske zasluge in redom III., II. in I. stopnje. Prejel je tudi jubilejni znak LZS za 60 let članstva v zeleni bratovščini. Za kinološko udejstvovanje je prejel srebrni red za kinološke zasluge, zlati znak za kinološke zasluge in red za kinološke zasluge II. stopnje. LD Pernica mu je podelila družinsko priznanje, LZ Maribor pa Priznanje in Plaketo Lovske zveze Maribor za neprecenljivi osebni prispevek k utrjevanju lovske organizacije na Štajerskem.

Ohranili ga bomo v lepem spominu.

dr. Marjan Toš, Lovska zveza Maribor

Shrani permalink.

Comments are closed.