Volitve organov in predsednika LZS za mandatno obdobje od 15. 1. 2024 do 15. 1. 2028 – izvedba kandidacijskih konferenc v volilnih okoliših

V skladu z rokovnikom za izvedbo posameznih volilnih opravil, določenih s sklepom o razpisu volitev za organe in predsednika LZS za mandatno obdobje od 15. 1. 2024 do 15. 1. 2028, so strokovni tajniki usposobljenih članic posredovali članicam LZS v svojem volilnem okolišu obvestilo v zvezi z izvedbo kandidacijskih postopkov z gradivom, prav tako pa so bile sklicane kandidacijske konference v vseh volilnih okoliših, ki morajo biti izvedene do 25. avgusta 2023.

Kot ste bili obveščeni, morajo biti kandidature za predsednika LZS in organe LZS (upravni odbor, nadzorni odbor, razsodišče, odbor etičnega kodeksa) vložene na sedež volilnega okoliša najkasneje 7 dni pred izvedbo kandidacijske konference volilnega okoliša. Prav tako morajo biti v tem roku vložene tudi kandidature za evidentiranje kandidatov za predsednika Uredniškega odbora ter za člane uredniških odborov glasila Lovec, Zlatorogove knjižnice in spletne strani LZS ter stalnih komisij in Strokovno-znanstvenega sveta, ki jih imenuje Upravni odbor LZS.

Shrani permalink.

Comments are closed.