Svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst 

Od leta 2013 na 3. marec obeležujemo Svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst. Namen tega dne je ozaveščanje o pomembnosti ohranjanja prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst, ki so del biotske raznovrstnosti. Zaradi vplivov človeka se srečujemo z vse večjo biodiverzitetno krizo, zato je ključno »Partnerstvo za ohranjanje prostoživečih vrst«, ki je tema letošnjega dne.

Ohranjanje prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst ter zdravega okolja je ključno, saj smo od njih odvisni tudi ljudje. Letos je 3. marec poseben dan tudi zato, ker se je na ta dan pred 50 leti podpisala konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES). Namen te konvencije je zakonito, trajnostno in sledljivo mednarodno trgovanje z rastlinskimi in živalskimi vrstami. Konvencija CITES je pogodba med državami, ki ureja mednarodno trgovino in zagotavlja različne stopnje varstva za več kot 38.000 vrst rastlin in živali.

Slovenija je podpisnica konvencije CITES od leta 2000. V Sloveniji se je po podatkih med leti 2010 in 2021 izdalo od 149 do 400 CITES dovoljenj letno za uvoz in izvoz osebkov prostoživečih vrst rastlin in živali ali njihovih delov, skladno s konvencijo CITES. Omenjena dovoljenja so se izdajala za žive osebke, učinkovine za zdravstvene in kozmetične namene, hlodovino, pohištvo, glasbene inštrumente, rezbarske in okrasne izdelke, oblačila, pasove, čevlje, kože ter trofeje.

Glede na izdana dovoljenja, rastline in živali, odvzete iz narave, zanemarljivo prispevajo k izvozu. Mednarodna trgovina je dovoljena, vendar moramo ravnati odgovorno, da se zaščitijo vrste prostoživečih rastlin in živali, ki so ogrožene. Konvencija CITES je pomemben in učinkovit mehanizem za vzpostavitev trajnosti v mednarodni trgovini.

Marko Rajkovič

Shrani permalink.

Comments are closed.