LD Prestranek namestila modre odsevnike

Lovska družina (LD) Prestranek je 15. januarja na podlagi dovoljenja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo namestila 250 svetlobnih odvračal – modrih odsevnikov na 3,4 kilometre dolgem odseku glavne državne ceste I. reda G1-6/00338 med Prestrankom in Selcami.

Foto: arhiv LD Prestranek

Na tem odseku ceste je v zadnjih šestih letih zabeležen povoz do deset osebkov srnjadi in jelenjadi letno.   

Modro barvo odsevnikov divjad dojema kot opozorilno in se je izogiba. V trenutku, ko odsevnike obsvetijo žarometi motornega vozila, odbijajo svetlobo pravokotno na smer vožnje in s tem ustvarijo navidezno svetlobno oviro, ki zmoti in prepreči parkljasti divjadi prečkanje vozišča. S to zaščito se bo bistveno zmanjšalo število trkov divjadi na navedem odseku glavne države ceste.

mag. Aleš Klemenc

Shrani permalink.

Comments are closed.