Izšla posebna izdaja Zlatorogovega zbornika

Izšla je posebna izdaja Zlatorogovega zbornika, namenjena varstvu in ohranjanju risa.

V 10. številki Zlatorogovega zbornika, ki je izšla v nakladi 400 izvodov, lahko preberete:

  • članek Odnos slovenskih lovcev do risa in upravljanja z njim v letu 2021,
  • članek Vplivi železniške infrastrukture na prostoživeče živali: opredelitev dejavnikov bariernega učinka,
  • članek Povozi na avtocestah in železniških progah: podcenjen vir umrljivosti prostoživečih živali v Sloveniji,
  • članek Telemetrija in njena uporaba pri proučevanju evrazijskega risa v sklopu projekta LIFE Lynx,
  • članek Uspešnost pridobivanja neinvazivnih genetskih vzorcev risov z vzmetnimi pastmi za dlake ter uporabnost metode za monitoring populacije ter
  • članek Prvi zanesljivi podatki o številčnosti risa v Sloveniji.

Zlatorogov zbornik v celoti je na voljo TUKAJ.

Izšla je nova številka Zlatorogovega zbornika

Zlatorogov zbornik 2020

Izšla je nova, sedma številka Zlatorogovega zbornika, znanstvenega glasila Lovske zveze Slovenije.

V novi številki Zlatorogovega zbornika, ki je izšla v nakladi 1.000 izvodov, lahko preberete članek Divjad v naseljih: težave, izzivi in rešitve, članek Pregled in preizkus izbranih metod za ocenjevanje številčnosti srnjadi, članek Vpliv paše divjadi v oborah na vrstno pestrost in sestavo polnaravnih suhih travišč navadne turške detelje in pokončnega stoklasca ter članek Vpliv mrhovišč na ogroženost rejnih živali zaradi velikih zveri.

Zlatorogov zbornik v celoti je na voljo TUKAJ.