Za vedno se je poslovil Slobodan Tatalovič, predsednik Razsodišča LZS

V ponedeljek popoldan, 5. junija 2023, je prenehalo biti srce našega dragega lovskega tovariša Slobodana Tataloviča, cenjenega in spoštovanega predsednika Razsodišča Lovske zveze Slovenije. 

Slobodan, rojen leta 1950, je bil aktiven in vzoren lovec v Lovski družini Vurmat, zato so ga predlagali na različne funkcije v OZLD Maribor, tam so ugotovili njegov potencial in ga v letu 2020 predlagali v Razsodišče LZS, kamor je bil tudi izvoljen. Člani Razsodišča LZS smo že na prvi seji spoznali njegovo sposobnost za strokovno  vodenje ter ga soglasno izvolili za predsednika.

Slobodan se je kot strokovnjak z različnih področij tudi te funkcije lotil z vsem spoštovanjem in vnemo. Pandemija covid-19 nam je oteževala delovanje. V tem času se nismo mogli sestajati, kot bi si želeli. Kljub temu je Slobodan znal ubrati pot, ki nas je povezovala – delovali smo preko telefonskih pogovorov in e-pošte. Kljub težavam, je kot predsednik deloval korektno, pozitivno in povezovalno.

Konec lanskega leta je bilo najhuje. Takrat je Upravni odbor LZS pripravil predlog sprememb pravil in želel ukiniti Razsodišče LZS.  Slobodan je pokazal svojo strokovnost in sposobnost, ki smo ju člani Razsodišča LZS spoznali že ob začetku, in ugotovili, da je bila izbira predsednika prava. Zahtevali smo sejo s predsednikom LZS in sprejeli določene sklepe. Najpomembnejša zahteva pa je bila, da se tak organ, kot je Razsodišče, ne more in ne sme ukiniti. Tako je z našo pomočjo pripravil prispevek v zvezi z ukinitvijo Razsodišča. Prispevek je bil objavljen v junijski številki revije Lovec. Žal mu zdravje ni omogočilo, da bi članek lahko prebral, kot si je želel.

Kljub aktivnosti v lovstvu, si bil aktiven vsa ta leta tudi v politiki in si v svoji občini ustvaril zelo veliko dobrega za tvoje občane. Za teboj bo ostala velika praznina. Vsi občani in lovci na vseh nivojih Lovske zveze Slovenije te bomo pogrešali. Člani Razsodišča pa bomo do konca mandata delovali po poti, ki si jo začrtal.

Dragi naš Slobodan, počivaj v miru!                                                                                            

Člani Razsodišča LZS