Enodnevni lovski tabor v LD Vinski vrhovi

Lovska družina (LD) Vinski vrhovi je izvedla svoj prvi lovski tabor za šolsko mladino. Ob prisotnosti staršev so se tabora lahko udeležili tudi predšolski otroci. Za našo družino je bil to prvi tabor, najverjetneje ne zadnji.

Foto: Srečko F. Krope

Predlog o organizaciji tabora je podala tajnica LD Nina Malec, ki je v sodelovanju donatorskega podjetja FAGUS GIS d. o. o. »privlekla na dan idejo«, da to izvedemo. Takoj je bila ustanovljena delovna skupina, ki je začela priprave, izdelala predlog in ga na posvetu članstva tudi predstavila. Ideja je bila sprejemljiva za vse člane in zadeva je v fazi priprav in kasnejše izvedbe stekla.

Pripravili smo več delovnih točk, na katerih so lovci pripravili vsebine za »lovske tabornike«. Delovne točke so bile: lovski dom, krmišče za malo divjad, drevesne vrste v gozdu, prostostoječa in premična preža. Vse delovne točke so bile na poti od lovskega doma do lovske brunarice, kjer so se nadaljevale naslednje vsebine: divjad v našem lovišču, zveri v Sloveniji, sledi divjadi v našem lovišču, vsebina lovskega nahrbtnika. Obširnejša tema je bila lovska kinologija, v okviru katere so bile predstavljene pasemske skupine in lovski psi v naši lovski družini. K navedeni temi se je pridružil tudi znani kinolog Stanko Lihtenvalner, ki je predstavil svoje mlado leglo psov.

Med taborom je nas obiskala ekipa oddaje Dober pogled, novinarka Radia Prlek in Štajerskega tednika. Lovci-taborniki, so tako imeli priložnost se pokazati tudi v smislu javnega nastopanja pred mediji, čeprav to ni bila načrtovana vsebina tabora, je pa vsekakor bila koristna zanje in za nas.

Tabor smo začeli 19. avgusta, ob 9. uri, z zbiranjem v lovskem domu. Starši so uredili formalnosti tabora (podpis izjav o privolitvi za snemanje …), taborniki so prejeli majice tabora in čakala jih je obložena miza dobrot ob začetku tabora. Staršem in tabornikom je bil predstavljen celoten program tabora, pozdravne besede vsem je namenil starešina LD Anton Šnajder, župan občine Ormož in predstavnik podjetja FAGOS GIS d. o. o.

Kot prvo so lovci-taborniki zaslišali lovski rog, ki je oznanil zbor za začetek tabora in postavljanje v vrsto. Lovski rog je zapel vsakič, pred novo vsebino in je bil to znak za konec odmora, ki so ga imeli med posameznimi temami. Ob zaključku tabora so udeleženci upihnili prvo svečko na torticah, ki so pošle v trenutku. Vsak udeleženec je prejel potrdilo o udeležbi na taboru, nahrbtnik podjetja FAGUS GIS z darili podjetja in promocijskim materialom LZS.

Za vstopnico na lovski tabor za naslednje leto pa je bilo treba zaigrati oziroma pridobiti čisti lovski zvok iz lovskega roga brez ustnika. Preizkusilo se je vseh 33 udeležencev in večini je uspelo pridobiti bolj ali manj čist zvok. Prisotni lovci so se po njihovem odhodu preizkusili na lovskem rogu, vendar veliko manj uspešno kot naši lovci-taborniki.

Že pred začetkom tabora so udeleženci dobili domačo nalogo. Vsak, ki bo poslal zgodbo tabora ali risbo tabora, bo za prispevek nagrajen, mi pa bomo najboljšo risbico ali prispevek objavili v glasilu Lovec.

Hvala vsem udeležencem, staršem za zaupanje in lovcem za izvedbo.

Dober pogled.

dr. Srečko Felix Krope

Shrani permalink.

Comments are closed.