Oddaja pobud za lovskoupravljavske načrte

Do 31. decembra 2020 poteka zbiranje pobud za izboljšanje upravljanja z gozdovi in prostoživečimi živalskimi vrstami.

Konec leta 2020 in v letu 2021 bo namreč potekala obnova območnih gozdnogospodarskih (GGN) in lovskoupravljavskih načrtov (LUN). Ti načrti bodo usmerjali razvoj slovenskih gozdov v naslednjih 10 letih. 

Proces prenove načrtov se začenja z zbiranjem pobud za izboljšanje upravljanja z gozdovi in prostoživečimi živalskimi vrstami, ki poteka do 31. decembra 2020.

Zainteresirane deležnike in lastnike gozdov vabijo k oddaji pobud preko spletnega obrazca. V času zbiranja javnih pobud bo organizirana tudi javna predstavitev poteka procesa izdelave in sprejemanja načrtov.

Pobude, ki jih podajo lastniki gozdov ali druga zainteresirana javnost, naj bodo prilagojene strateški ravni območnih načrtov in vezane na vsebine, ki jih območni gozdnogospodarski načrti po Zakonu o gozdovih in Pravilniku o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo obravnavajo.

Trenutno veljavni območni gozdnogospodarski in lovskoupravljavski načrti območij so dostopni na spletnem pregledovalniku ZGS, kjer je poleg besedila načrtov dostopno tudi kartno gradivo. 

 Vir: Zavod za gozdove Slovenije

Shrani permalink.

Comments are closed.