ODPRTO dopolnilno izobraževanje za lovske čuvaje (e-izvedba)!

Komisija za lovsko-čuvajsko službo LZS je opravila testno izvedbo obnovitvenega usposabljanja na daljavo. Tema za letošnje leto je izbrana in bo enaka za vse, predvidoma do marca 2021.

Foto: arhiv LZS

Postopek prijave in opravljanja obnovitvenega usposabljanja 

LZS bo odprla obdobna usposabljanja preko namenskega programa Lisjak, ki bo številčno omejen na največ 100 udeležencev. Po oddani prijavi preko Lisjaka, bo vsak udeleženec po e-pošti prejel uporabniško ime in geslo za prijavo v sistem. Uporabniško ime in geslo bosta veljavni 14 dni od prejema.

Čas za sledenje predavanju, si bo udeleženec izbral sam. Po vsaki predelani in opravljeno snovi mu sistem označi, da je dejavnost opravil. Ko opravi vse dejavnosti, pridobi dostop do certifikata, da je opravil vse predpisane dejavnosti.

 

Dnevnik in nalepka lovskega čuvaja po pošti

LZS bo na tej podlagi izdala lovski družini – prijaviteljici račun za kotizacijo v znesku 20 €. Po plačilu bo tečajnik prejel dnevnik lovskega čuvaja in nalepko lovskega čuvaja, LZS pa mu bo v Lisjaku vpisala, da je opravil obnovitveno usposabljanje. 

Predlagamo, da v sistem najprej prijavite tiste člane, ki obnovitveno usposabljanje nujno potrebujejo, zatem pa tudi ostale lovske čuvaje, ki jim je od zadnjega obnovitvenega usposabljanja preteklo manj kot pet let.

doc. dr. Srečko Felix Krope, Komisija za lovsko-čuvajsko službo

Shrani permalink.

Comments are closed.