Seja Upravnega odbora LZS preko videokonference

Včeraj, 3. novembra, je bila sklicana in izvedena 5. seja Upravnega odbora Lovske zveze Slovenije.

Seje, ki je potekala preko videokonference, se je na daljavo udeležilo 27 od 33 članov upravnega odbora, ki so tvorno sodelovali v diskusiji in potrdili predlagane sklepe.

Na dnevnem redu je bilo imenovanje direktorja Strokovne službe LZS, predsednik mag. Lado Bradač je podal informacijo o izvajanju lova v času splošne prepovedi zbiranja oziroma razglašene epidemije v Republiki Sloveniji. Upravni odbor se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora LZS o izvedenem nadzoru v Strokovni službi LZS na področju skladnosti materialno finančnega poslovanja z zakonskimi, podzakonskimi in internimi akti LZS, pisarniškega poslovanja in vodenje arhiva ter dela v uredništvu revije Lovec.

Upravni odbor je sprejel vsebinski in finančni načrt LZS za leto 2021 ter določil članski prispevek in ostale postavke LZS za prihodnje leto. Upravni odbor je med drugim potrdil tudi imenovanje predstavnika LZS v Svet zavoda Triglavski narodni park ter se seznanil z odstopom člana Komisije mladi in lovstvo.

Videokonferenca je potekala preko orodja MS Teams, za katerega je LZS pridobila licenco, in ki jo bodo uporabljali tudi na drugih sestankih komisij in pri izobraževanjih.

Shrani permalink.

Comments are closed.