OBVESTILO: Pravila obnašanja na skupnih lovih in preprečevanje nesreč

Zdravstveno stanje lovca, poškodovanega 20. oktobra na skupnem lovu v bližini vasi Klečet pri Žužemberku, je stabilno. V prihodnjih dneh bo, kot so nas obvestili svojci, odpuščen iz bolnišnice v domačo oskrbo.

Foto: Urša Kmetec

Na Lovski zvezi Slovenije dogodek obžalujemo in lovcu želimo čim hitrejše okrevanje.

Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je lovec na skupnem lovu streljal v smeri zahoda, lovec, ki je bil poškodovan, pa se je nahajal okoli 120 metrov južno od strelca. Strelec in poškodovani lovec nista bila v vidnem polju, med njima je bilo več kot deset metrov višinske razlike. Nesreča naj bi se zgodila zaradi odboja krogle.

Lovska zveza Slovenije s svojimi članicami deluje preventivno na področju varnega ravnanja z orožjem in vsako leto pripravi številne tečaje varnega ravnanja z orožjem. Vsak slovenski lovec mora pred začetkom lovne sezone opraviti nastrelitev orožja, torej preveriti delovanje orožja in svojo usposobljenost. Redno pripravljamo tečaje za lovovodje in nadaljevalna usposabljanja za varno ravnanje z orožjem. Vsak lovec prejme tudi žepno zgibanko Pravila obnašanja na skupinskih lovih, ki jo je izdala Komisija za izobraževanje LZS.

Vsak posameznik, ki pridobi pravico do nošenja lovskega ali drugega orožja se mora zavedati, da takšna pravica pomeni veliko odgovornost. Nesreč z lovskim orožjem je v Sloveniji relativno malo, seveda pa je vsaka, ki se zgodi, preveč.

Lovska zveza Slovenije

 PRAVILA OBNAŠANJA NA SKUPINSKIH LOVIH

Shrani permalink.

Comments are closed.