SPOROČILO ZA JAVNOST: Lovci aktivno izvajamo lov na volka

Lovci v okviru interventnega zakona aktivno izvajamo lov na volka. Preko vikenda se lov intenzivno izvaja tudi z vključitvijo večjega števila lovcev v obliki skupnih lovov. Sedem volkov se lovi na podlagi intervetnega zakona, en volk pa na podlagi odločbe.

Foto: JP Valery/ Unsplash

Na podlagi dogovora, ki je rezultat sestanka na Ministrstvu za okolje in prostor, se je območja, kjer je lov na volka dovoljen, razširilo na območje celotnega tropa v Kočevskem, Notranjskem in Primorskem lovsko upravljavskem območju (LUO). Prebivalce na teh območjih pozivamo, da naj o opažanjih volka obveščajo krajevne lovske družine.

V avgustu se zaradi vegetacije in posledično slabe vidljivosti zelo težko izvaja lov na že tako previdnega volka. Vsekakor pa želimo lovci čim prej realizirati odstrel, še posebej na izpostavljenih območjih, kjer so bile v preteklosti največje škode.

Povečano območje odstrela volka

23. 8. 2019 bilo izdano dovoljenje za odstrel enega volka tudi na območju lovišč v upravljanju lovskih družin Draga in Loški potok, ki spadata v Kočevski LUO.

21. 8. 2019 je bilo izdano dovoljenje za odstrel dveh volkov na območju lovišč v upravljanju lovskih družin Videž Kozina, Slavnik Materija, Žabnik Obrov, Brkini, Bukovca in Prem, ki spadajo pod Primorsko LUO, ter na območju lovišč Zemon in Kozlek Notranjskega LUO.

Od 14. 8. 2019 je odstrel enega volka dovoljen tudi v loviščih LD Javornik-Postojna, Prestranek in Trnovo. Odstrel enega volka pa je od 22. 8. 2019 še dodatno dovoljen na razširjenem območju, in sicer v loviščih LD Košana in LD Senožeče v Primorskem LUO.

Lovska zveza Slovenije

Shrani permalink.

Comments are closed.