Kmetje in lovci z roko v roki za ohranjanje okolja in divjadi

Pri lovskem domu v Dobravi je bilo tradicionalno letno srečanje članov zelene bratovščine Lovske družine Dobrava s kmetovalci in drugimi lastniki zemljišč in gozdov na tem območju.

V sproščenem vzdušju so ob okusnem srnjakovem golažu, ki ga je pripravil lovski kulinarični mojster Vlado Steinfelser, odprli mnoge žgoče probleme. Kmetje nimajo večjih pripomb zaradi škod po divjadi, saj lovci izvajajo številne prevetivne ukrepe, da do njih ne bi prišlo. Oboji so zaskrbljeni zaradi upadanja male, poljske divjadi, ki je na travnikih in poljih skoraj ne vidijo več.

Zlasti redke so poljske jerebice, ki so skoraj povsem izginile iz lovišča, nič dobrega pa se ne piše niti fazanu in poljskemu zajcu. Kmetje so povedali, da so te divje živali okras narave, in da jih radi videvajo, tako kot tudi srnjad, ki je gospodarsko edina pomembna vrsta divjadi. Za razliko od lovcev, ki ocenjujejo, da je številčnost srnjadi v močnem upadanju, pa so kmetje povedali, da je srnjadi še vedno veliko. Tudi nekaj škode povzroča, a ne toliko, da bi zaradi tega zahtevali odškodnine.

Zelo resno pa so opozorili lovce na pojav šakala, ki ga srečujejo tako rekoč po celotnem lovišču te lovske družine v osrčju Slovenskih goric. Včasih se približajo celo kmečkim dvoriščem. Kmetje so menili, da bi morala država že zdavnaj poskrbeti za lovno dobo te vrste divjadi. Če lovne dobre kmalu ne bo, bodo posledice prenamnožitve šakala občutne. Kmete moti tudi preveliko število ujed, letos pa videvajo tudi izredno veliko mladih lisic. Zato so skupaj ocenili, da bodo odstrel lisic dosledno izvajali.

Poglavje zase so še kune, ki so se tudi precej namnožile. Kmetje so izrazili zadovoljstvo nad urejenostjo lovskega doma in okolice, pohvalili pa so tudi odnos lovcev do narave nasploh. Udeležence srečanja je pozdravil starešina LD Dobrava Franc Slekovec, zaigral pa je lovski kvintet Dobrava.  

Marjan Toš                                                                                                                       

Utrinki s srečanja lovcev in kmetov v Dobravi (Foto: Jure Toš)

Shrani permalink.

Comments are closed.