FOTO: Tabor mladih letos posvetili pticam

Zveza lovskih družin Novo mesto je že šestič pripravila 3-dnevni tabor mladih, ki je bil letos tematsko obarvan – posvetili so ga pticam.

Tabora se je udeležilo 28 otrok, 12 deklic in 16 fantov, starih med 9 in 14 let. Projektov so se otroci odgovorno in navdušeno lotili pod skrbnim vodstvom mentorjev Žige Grosa, Marjana Jenka in lovcev LD Mirna peč.

Izdelali ptičje valilnice in lovsko prežo

Udeleženci tabora so izdelali vsak svojo ptičjo valilnico in lovsko prežo, ki je ostala lovski družini v spomin. Za nadaljno skrb za prežo so določili tudi skrbnika. Pri vseh delih in aktivnostih sta se izkazala pripravnika družine gostiteljice Stanko Skube in Martin Starič.

Ob zaključku so organizatorji pripravili kratek kulturni program, na katerem so poleg analize, ki sta jo podala vodji tabora, zelo pohvalno spregovorila predsednik ZLD Novo mesto Franc Jarc in starešina LD Mirna Peč Karol Zagorc.  Zaključka se je udeležil tudi mirnopeški župan Andrej Kastelic, ki je izrekel dobrodošlico in pohvale za opravljeno poslanstvo lovcev.

Zavedajo se pomena izobraževanja mladih

Ob močni podpori LD Mirna Peč, ki se zaveda pomembnosti ozaveščanja in izobraževanja mladih, pod vodstvom starešine Karola Zagorca in njegove ekipe, smo na junijskem skupnem sestanku določili natančen program in potek tabora, ki smo ga na ZLD Novo mesto načrtovali vse od odobritve LZS dalje. Vodil ga je Marjan Jenko, referent za izobraževanje in podpredsednik ZLD NM, program in potek tabora je koordinirala mag. Darja Gros, članica predavateljskega aktiva pri ZLD Novo mesto. Pomočniki so jima bili Franc Pintar, Tone Perko, Žiga Gros in Lambert Pate.

Za snemanje in fotografijo je poskrbel Žan Gros. Veliki vojaški šotor je zagotovil Božidar Jerčič, nočno strokovno varovanje tabora sta zagotovila Rado Radović, upokojeni policist in Peter Lavrič, aktivni varnostnik. Za kuhinjo sta poskrbela Alojz Dragan, član lovske družine gostiteljice in njegova žena. 

Strokovna predavanja so bila v dopoldanskem času, za kar so poskrbeli predavatelji: nekdanji poklicni reševalec Alojz Dragan – prva pomoč pri nezgodah pri lovu; Marjan Grah uni. dipl. ing. gozd. – gozdne in grmovne vrste, gozdni sadeži in plodovi, obnašanje ob obisku v gozdu; upokojeni učitelj Tone Perko – osnove risanja in slikarskih tehnik ter postavitev razstave; učitelj biologije Marjan Jenko – živalski svet naših polj in gozdov s poudarkom na pticah, naša pomoč pticam pri gnezdenju in prehranjevanju v zimskih razmerah, pripravil je tudi vse materiale za izdelavo valilnic; Franc Pintar – polharjenje na Slovenskem, zgodovina in načini lovljenja polhov, streljanje z zračno puško; Peter Lavrič – osnove kinologije ter podrobnejša predstavitev psa krvosledca in Žiga Gros – vodja del in mentor pri izdelavi lovske preže.

Za odhod na opazovalnice so poskrbeli lovci LD Mirna Peč, Lambert Pate, Janez Rajar, Martin Starič in Stanko SkubeSrečko Lužar ter Alojz Dragan.

Nasvidenje prihodnje leto in lovski zdravo!  

                                          

Stane Gabrijel

Fotografije: Žan Gros

 

Shrani permalink.

Comments are closed.