Obisk predsednika DZ in podpredsednika SMC, dr. Milana Brgleza, na Lovski zvezi Slovenije

V četrtek, 15. marca 2018, je sedež Lovske zveze Slovenije obiskal predsednik Državnega zbora in podpredsednik stranke SMC, dr. Milan Brglez. Dr. Brgleza je spremljala delegacija predstavnic SMC na Mestni občini Ljubljana v sestavi Simona Pirnat, mestna svetnica Mestne občine Ljubljana, Tadeja Vengar, predsednica četrtne skupnosti Bežigrad, Sandra Pahić, četrtna svetnica Mestne občine Ljubljana, in Nataša Sax, članica odbora na Mestni občini Ljubljana. Visokega gosta s spremstvom je ob sprejemu na sedežu Lovske zveze Slovenije sprejela delegacija v sestavi predsednik LZS, mag. Lado Bradač, direktor Strokovnih služb LZS, Srečko Žerjav, predsednik Strokovno-znanstvenega sveta LZS, dr. Boštjan Pokorny, in predsednik Komisije za upravljanje z divjadjo, dr. Ivan Kos.

Direktor Strokovnih služb LZS, Srečko Žerjav, je delegacijo seznanil z zgodovino, organiziranostjo, delovanjem in notranjo organizacijo Lovske zveze Slovenije, največje nevladne naravovarstvene organizacije pri nas, ki deluje v javnem interesu, pod svojim okriljem pa združuje skoraj 21.000 članov. Predstavil je cilje in poslanstvo LZS, sodelovanje z državno upravo in ostalimi uporabniki prostora ter vpetost LZS v projekte in mednarodna združenja. Predsednik LZS, mag. Lado Bradač, je ob povedanem izpostavil tudi nekaj ključnih vprašanj in problematik, s katerimi se krovna lovska organizacija in posledično vsak slovenski lovec srečuje ob nekaterih nesmislih zakonskih urejenosti lovstva (zlasti 63. člena Zakona o divjadi in lovstvu ter koncesijskega sistema dajatev oz. pomembnosti vračanja sredstev nazaj v naravo okolje) ter nestrokovnih odločitvah Zavoda za gozdove Slovenije in ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede upravljanja z divjadjo. Izpostavil je tudi številne akcije in prizadevanja LZS, kot so skupna pobuda nevladnih organizacij Ministrstvu za okolje in prostor za vzpostavitev instituta varuha narave, podpis dogovora o sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in DRSI na področju zmanjšanja tveganj za trke z divjadjo na cestah ter bogato založniško dejavnost LZS, v okviru katere sta izšla tudi zbornik Slovenski lovci v vojni za Slovenijo in lovski priročnik Divjad in lovstvo. Predsednik LZS se je dotaknil tudi pomenske rabe gozda in njegovih različnih funkcij (od ekoloških do socialnih, med slednjimi rekreacijske, poučne, raziskovalne …), ki so v korist najširše skupnosti, in ne favoriziranje zgolj gospodarskega izkoriščanja, s čimer se je strinjal tudi predsednik DZ.

Dr. Boštjan Pokorny je zbrane seznanil z delovanjem in pomenom Strokovno-znanstvenega sveta LZS, pri čemer je izpostavil zlasti strokovno podporo LZS, izdajanje zbornika, organizacijo Lovskih dni in soorganizacijo mednarodnih kongresov. Dr. Ivan Kos je delegaciji predstavil aktivnosti Komisije za upravljanje z divjadjo v zvezi z letnimi lovsko-upravljavskimi načrti ter ponovno izpostavil pomembnost na strokovnih podlagah temelječega upravljanja oz. načrtovanja upravljanja z divjadjo.

Shrani permalink.

Comments are closed.