Dopolnilno usposabljanje za lovske čuvaje LPN

V skladu s sklepom Komisije za lovsko čuvajske izpite je bilo dne 7. 3. 2018 v dopoldanskem času izvedeno obnovitveno usposabljanje za lovske čuvaje LPN. Usposabljanje je potekalo v prostorih Gozdarskega inštituta v Ljubljani. Skupno število prisotnih udeležencev je bilo 74. Med njimi so bili:

 • lovski čuvaji LPN ZGS,
 • TNP Triglav,
 • LPN Brdo.

Na usposabljanju je bil prisoten ves poklicni terenski kader. Pozdravne besede sta zbranim izrekla mag. Janko Mehle in Marko Jonozovič (ZGS). Predavatelji so bili člani Komisije za lovsko čuvajske izpite, prof. iz VF in sicer:

 • Igor Simšič,
 • Sašo Novinec,
 • Peter Skoberne,
 • Gorazd Vengušt,
 • Srečko Felix Krope.

Podana tematika je bila enaka kot bo letošnje leto za lovske čuvaje v Celju in na Mostu na Soči, obveščeni boste tudi o terminih. V posameznih delih je bila vsebina nekoliko spremenjena prav zaradi specifičnosti opravljanja nalog poklicnih lovskih čuvajev, čeprav so problemi, s katerimi se srečujejo, zelo podobni ali celo enaki problemom lovskih čuvajev LD.

Med razpravo, ki je bila zelo strokovna in strpna, smo pridobili tudi precej idej s področja dela lovskih čuvajev. S pridom jih bomo uporabili in nadgradili v okviru obeh komisij, torej komisije za lovsko čuvajske izpite in v okviru nove komisije LZS za lovske čuvaje. Mogoče samo na kratko nekaj področij, o katerih je tekla razprava in so aktualne za vse lovske čuvaje in tudi upravljavke lovišč:

 • vpliv prostočasnih aktivnosti v naravi (o čemer je LZS že lani podala predlog za spremembo področne zakonodaje),
 • problemi, povezani z različnimi raziskovalci v loviščih,
 • potreba po večjem sodelovanju s Turistično zvezo pri reklamiranju turističnih destinacij, pri čemer je potrebno doseči tudi omembo živalskih vrst na posameznih območjih,
 • določanje in vzpostavitev reda glede gibanja in obiskov v t.i. mirnih conah.

Pomembna je tudi skupna ugotovitev in izkazana potreba po nadaljevalnih usposabljanjih, zlasti na način reševanja konkretnih primerov in problemov. Takšen pristop se bo pričel izvajati tudi na regionalnih nivojih.

Naj se v imenu predavateljev obeh komisij zahvalim za tvorno sodelovanje vsem prisotnim in s skupno ugotovitvijo, ki se nanaša na »pol prazen kozarec vode«.

Dober pogled in lovski zdravo.

Srečko Felix Krope

Shrani permalink.

Comments are closed.