Lovska zveza Slovenije je sklicala sestanek na temo zaščitnih tehničnih ovir v obmejnem pasu

Lovska zveza Slovenije je v četrtek, 17. decembra 2015, na Gozdarskem inštitutu v Ljubljani sklicala sestanek predstavnikov upravljavk lovišč, območnih združenj upravljavcev lovišč, zvez lovskih družin/lovskih zvez s predstavniki resornih državnih inštitucij (Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod za gozdove Slovenije, Lovska in ribiška inšpekcija, Uprava za zaščito in reševanje, Veterinarsko-higienska služba) ter društev za zaščito živali Pomurja in Bele krajine ob strokovni podpori raziskovalnih inštitucij (Inštitut za ekološke raziskave Erico, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani).

Lovci z območij, kjer so nameščene zaščitne tehnične ovire, so povedali, da imajo nekatere lovske družine tudi več kot deset kilometrov teh ovir, njihov nadzor pa je hud organizacijski in stroškovni zalogaj. Opozorili so na težave pri realizaciji načrta odstrela in izpostavili, da bi bilo smiselno, da se lovskim družinam zmanjša koncesnino. Glavne težave se zaenkrat pojavljajo zaradi prehodov jelenjadi, v spomladanskem času pa zaradi večje migracije srnjadi pričakujejo tudi probleme s srnjadjo in z medvedom, ki se bo zbudil iz zimskega dremeža. Ob koncu zime se bo pojavil tudi problem zaradi rastlinja, ki bo začelo preraščati zaščitne tehnične ovire, zaradi česar bodo slabše vidne. Dr. Ivan Kos z Biotehniške fakultete je opozoril, da se lahko populacija medveda zmanjša za polovico, če ne bodo urejeni prehodi proti Hrvaški. Pri upravljanju z vrstami je namreč pomembno upravljanje na ravni populacije, ne na ravni države, zaščitne tehnične ovire pa onemogočajo upravljanje na ravni populacije. 

Ministrstvo za notranje zadeve je zaenkrat naročilo repelente (vonjavne ograje), ki bodo predvidoma dostavljene prihodnji teden in bodo takoj razdeljene upravljavcem lovišč. Dr. Boštjan Pokorny z Inštituta za ekološke raziskave pa je opozoril, da vonjavne ograje niso trajna rešitev. Pojasnil je tudi, da postavitev električnega pastirja ob zaščitnih tehničnih ovirah ni primerna za zavarovanje celotne dolžine zaščitnih tehničnih ovir, ampak samo za usmerjanje divjadi k odprtinam v ovirah. Enajst takih prehodov skozi ovire je že bilo narejenih, ob postavljanju novih ovir pa že vnaprej poskrbijo za tovrstne prehode. Zbrani so govorili tudi o odvozu trupel živali – odvoz veterinarsko-higienske službe je smiseln v urbanih okoljih, kjer bi bilo truplo živali na očeh ljudi, drugače pa je bolj smiselno samo odstraniti trupla dovolj daleč od zaščitnih tehničnih ovir, da v njihovo bližino ne bi privabljali medveda, in prepustiti trupla prostoživečim mesojedom. 

Udeleženci sestanka so sklenili, da je treba izdelati natančne protokole postopkov v primerih, ko se kakšna žival zaplete v ograjo. Odgovore je treba najti tudi na vprašanje, kako postopati v času lovopusta (obdobja, ko določena vrsta ni lovna) in kaj bo z zavarovanimi vrstami, katerih upravljanje ureja Ministrstvo za okolje in prostor. Na Zavodu za gozdove Slovenije bodo navedena dejstva upoštevali pri oblikovanju načrtov odstrela, ves čas pa bodo tudi sodelovali z lovsko inšpekcijo. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo pozvalo soudeležena ministrstva in strokovnjake, da predlagajo odgovorne in usposobljene ljudi v posebno komisijo, ki bo pripravila ta protokol.

 

 

 

Shrani permalink.

Comments are closed.