Lovska zveza Slovenije je dobila novega predsednika

V prostorih Celjskega doma v Celju je v torek, 15. decembra 2015, potekal volilni občni zbor Lovske zveze Slovenije (LZS). Udeležilo se ga je 114 od 115 delegatov, ki predstavljajo vseh dvajset volilnih okolišev po Sloveniji. Udeležence je na začetku pozdravil mag. Srečko Felix Krope, ki je Lovski zvezi Slovenije predsedoval kar dva mandata, in sicer od leta 2008. Delegati so volili predsednika, člane Upravnega odbora, Nadzornega odbora, Odbora etičnega kodeksa in Razsodišča LZS. Novi predsednik LZS v mandatu 2016–2019 je postal mag. Lado Bradač, ki bo funkcijo nastopil čez slab mesec dni.

Podpredsednik LZS Ivan Malešič se je mag. Kropetu zahvalil za opravljeno delo v lovstvu in mu v dar izročil oljno sliko jelena, katere avtor je Igor Pičulin. »Ko ti bo oko v tvoji lovski sobi zašlo na ta čudoviti lovski motiv, vedi, da ta slika simbolizira tudi priznanje slovenskih lovcev za tvoj neizbrisni prispevek k razvoju LZS,« je še dodal. V svojem govoru je poudaril, da sta za mag. Kropetom dva uspešna mandata, kar je redkost v sodobni zgodovini slovenske krovne lovske organizacije. LZS po osmih letih njegovega vodenja ni ista organizacija, kot je bila, in za razliko od tistega časa bo mag. Krope predal svojemu nasledniku organizacijo, ki ima jasno zapisano vizijo in poslanstvo, je še povedal Malešič.     

Nato so svoje programe predstavili trije predsedniški kandidati: mag. Lado Bradač, Franc Jarc in Ivo Trošt. Mag. Bradač je poudaril, da je zanj lovska družina temeljna članica LZS, zato je treba zagotoviti pogoje, da bodo lovske družine lahko čim bolj učinkovito delovale. Jarc vidi priložnost LZS v različnih projektih, v katerih bi lahko sodelovala. Dobre stvari bi bilo po njegovem mnenju smiselno nadgraditi, tiste, ki v preteklosti niso delovale, pa spremeniti na bolje. Troštu se zdi pomembno pomladiti lovske vrste in poskrbeti, da bo LZS postala vodilna nevladna naravovarstvena organizacija. Zbrane v dvorani je presenetil z žitnim šopkom, za katerega je povedal, da je namenjen bodočemu predsedniku. V šopku so zbrana različna žita, v vseh pa je zrno, iz katerega je mogoče narediti kruh. Šopek je povezan z rdečo in zeleno pentljo. Rdeča pentlja predstavlja kri, zelena pa gojitev divjadi. »Kdorkoli od nas bo vodil LZS, naj vedno prevlada zelena,« je še povedal. 

Po uspešno izvedenem volilnem občnem zboru je predsednik volilne komisije Fabio Steffe razglasil rezultate volitev. Nekateri kandidati za člane Upravnega odbora LZS iz posameznih volilnih okolišev niso bili izvoljeni, ker niso zbrali zahtevane večine navzočih volilnih upravičencev. Razsodišča LZS ni bilo mogoče konstituirati, ker je kandidiralo premalo članov, tako da bo treba izvoliti še tri člane, da bo lahko organ operativno deloval. Delegati bodo o manjkajočih kandidatih odločali na naslednjem občnem zboru. 

Na koncu je predsednik volilne komisije razglasil še novega predsednika LZS – mag. Lada Bradača. Mag. Bradač se je zahvalil za podporo in poudaril, da mu pomeni zavezo in kredit za nadaljnje delo hkrati. »Slovensko lovstvo ima stoletno tradicijo, previharili smo nešteto viharjev, zamenjali smo nešteto vlad in menim, da bo ta naša zelena barva z optimizmom šla še naprej,« je sklenil svojo zahvalo. 

 

*   *   * 

»Slovenski pesnik Tone Pavček se je v neki svoji pesmi spraševal, kaj je sreča, in ugotovil, da je sreča, če je delo dobro opravljeno. Srečko, lahko si torej srečen, ker je tvoje delo odlično opravljeno. V svoje delo si vnesel vso svojo široko izobrazbo, poklicne in življenjske izkušnje. Tvoje značajske lastnosti, kot so smisel za organizacijo, delavnost in vztrajnost pri doseganju zadanih ciljev, je bilo točno to, kar je lovska organizacija ob prevzemu tvoje funkcije pred osmimi leti potrebovala. Poleg tega si srčen lovec, kinolog in strelec, ki mu je lov resnično način življenja. Zaradi vseh teh lastnosti je bilo delo s teboj vedno zanimivo in prijetno ter je navdihovalo tudi nas, tvoje sodelavce.« Ivan Malešič v govoru ob koncu mandata predsednika mag. Srečka Felixa Kropeta 

 

*   *   *

Delegati so potrdili sprejem Brkinsko-Kraške zveze lovskih družin, zavrnili pa sprejem Lovske družine Medved Kočevje in Lovske družine Kapca v članstvo LZS. Cilji obeh lovskih družin, kot izhajajo iz njunih temeljnih aktov, namreč niso skladni s cilji LZS.

 

Podpredsednik LZS Ivan Malešič se je zahvalil mag. Srečku Felixu Kropetu za odlično opravljeno delo v času predsednikovanja, ki se je začelo leta 2008

 

Novi podpredsednik v mandatu 2016 –2019 je postal dosedanji podpredsednik LZS mag. Lado Bradač

 

Predsedniški kandidat Franc Jarc je povedal, da vidi priložnost LZS v različnih projektih

 

Predsedniški kandidat Ivo Trošt je zbrane v dvorani presenetil z žitnim šopkom

 

Volilnega občnega zbora se je udeležilo 114 od 115 delegatov

Shrani permalink.

Comments are closed.