Novi zakon o orožju: od srede avgusta

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju (ZOro-1c) je bil v petek, 30. julija, objavljen v Uradnem listu, veljati pa bo začel v 15 dneh po objavi.

Foto: Marjan Toš

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju (ZOro-1c) je državni zbor sprejel 16. julija s 53 glasovi za in 22 proti. Novela zakona prinaša spremembe tudi za lovce.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju (ZOro-1C)