Razpis volitev organov in predsednika LZS ter določitev rokovnika volilnih opravil za volitve za mandatno obdobje 2024 do 2028

Upravni odbor Lovske zveze Slovenije (LZS) je na 26. seji, dne 13. 6. 2023 sprejel sklep o razpisu volitev organov in predsednika LZS ter določitvi rokovnika volilnih opravil za volitve za mandatno obdobje od 15. 1. 2024 do 15. 1. 2028.

Razpišejo se volitve za mandatno obdobje od 15. januarja 2024 do 15. januarja 2028 za predsednika LZS, člane Upravnega odbora LZS, 5 članov Nadzornega odbora LZS, 5 članov Razsodišča in 9 članov Odbora etičnega kodeksa.

Roki za volilna opravila pričnejo teči z dnem sprejema tega sklepa. Podrobneje o izpolnjevanju pogojev kandidatov, terminih kandidacijskih postopkov in volitev spodnji prilogi.

Razpis volitev organov in predsednika LZS ter določitev rokovnika volilnih opravil za volitve za mandatno obdobje 2024 do 2028