Lahko lovec v lekarni kupi vodikov peroksid?

Lahko lovec za svoje potrebe v lekarni kupi vodikov peroksid za beljenje lovskih trofej? Objavljamo pojasnilo Lekarniške zbornice Slovenije.

Foto: Gregor Bolčina

Vodikov peroksid (35 %) lahko v neomejeni količini nabavi samo lovska družina, če:

  • predhodno najavi količino v lekarno,
  • ga plača predhodno z naročilnico,
  • predhodno izpolni varnostno izjavo.

Objavljamo pojasnilo Lekarniške zbornice Slovenije:

Uredba (EU) 2019/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o trženju in uporabi predhodnih sesta­vin za eksplozive (v nadaljevanju: Uredba EU), ki je začela veljati 1. 2. 2021 in UREDBA o izvajanju uredbe (EU) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive (Ur.l. RS št. 109/9. 7. 2021) z uveljavitvijo na dan 24. 7. 2021, sta prinesli nekaj sprememb na področju dostopnosti in prodaje določenih snovi. Za pojasnilo, konkretno tudi glede prodaje (omejitve) vodikovega peroksida, smo zato zaprosili pristojno inštitucijo tj. Urad RS za kemikalije, ter vsem izvajalcem lekarniške dejavnosti tudi posredovali njihovo pojasnilo.

Z uveljavitvijo navedenih predpisov se omejuje  prodaja/izdaja dostopnost in uporabo snovi iz Priloge I Uredbe EU (med njimi tudi vodikovega peroksida), predvsem za splošne uporabnike. Lovcu kot fizični osebi se lahko proda vodikov peroksid samo v koncentracijah do vključno 12 % m/m.  V primeru, da vodikov peroksid kupuje npr. lovska družina, pa gre za poklicnega uporabnika, ko se lahko proda v višjih koncentracijah (do 35 % m/m), mora pa ta poklicni uporabnik predhodno izpolniti podatke iz Priloge IV Uredbe EU, kamor se navede tudi prodajna količina.