Poziv predsednika LZS slovenskim lovcem

Spoštovani lovski tovariši! Ministrstvo za naravne vire in prostor je dne 16. 4. 2024 izdalo dovoljenje za odstrel 176 medvedov. Dovoljenje velja do konca letošnjega leta. Imamo priložnost pokazati javnosti, predvsem pa samim sebi, da smo vredni naziva slovenski lovec.

Foto: Urša Kmetec

Lovimo medveda v okviru njegove nekdanje lovne dobe, to je med 1. oktobrom in 30. aprilom! Od 1. maja do 31. septembra pa odstreljujmo zgolj konfliktne medvede, ki pomenijo potencialno grožnjo za varnost ljudi ali povzročajo večjo škodo.

Medved je bil v preteklosti spoštovana in čislana lovna vrsta, do katere smo slovenski lovci gojili zelo spoštljiv odnos. Zaradi številnih zapletov okrog izdaj dovoljenja za odstrel medvedov v zadnjih letih, je bilo nekaj dovoljenj za odstrel izdanih v za to najmanj primernem času – poleti, ko je kožuh neprimeren za prepariranje in meso zaradi toplote najbolj podvrženo pokvarljivosti. Nasprotniki lova na medveda so tako dosegli velik cilj – razvrednotenje medveda kot lovne vrste in trofeje.

Letošnje dovoljenje za lov medveda ima trdnejše pravne temelje in bo zagotovo obveljalo do 31. 12. 2024. Pokažimo javnosti visok nivo lovske etike in z izjemo odstrela konfliktnih medvedov glavnino odstrela izvršimo v obdobjih do konca aprila 2024 in med začetkom oktobra ter koncem decembra 2024!

***************

Lovski čuvaj LD Izola je dne 15. 4. 2024 na nelovni površini na podlagi ustne odločbe pristojnega inšpektorja usmrtil srnjaka, ki je zašel v ograjeni prostor. Dogodek je razburil javnost in povzročil številne špekulacije o povzročitvi splošne nevarnosti z uporabo strelnega orožja v naselju.

Da bi se v prihodnosti izognili nepotrebnemu vznemirjanju javnosti in morebitnim pravnim posledicam, predlagam naslednje: navkljub prejemu odločbe pristojne inšpekcije se vzdržimo uporabe strelnega orožja na nelovnih površinah do prispetja policije na kraj dogajanja!

Prisotnost in strokovno ukrepanje policije je edino zagotovilo, da z uporabo strelnega orožja v naselju ne povzročamo splošne nevarnosti. V primeru neodzivnosti policije obvestimo inšpekcijo in prosimo za njihovo urgenco ter počakajmo. Trpljenje divjadi je sicer žalostna posledica počasnosti intervencijskega postopka, vendar ne odtehta naših ravnanj, ki jih državljani lahko doživljajo kot ogrožanje splošne varnosti.

Alojz Kovšca, predsednik Lovske zveze Slovenije

POZIV PREDSEDNIKA LZS