Anketa: odnos posameznika do nutrije

Kakšen je odnos različnih skupin do tujerodne nutrije je tema seminarske naloge pri predmetu Okoljski in družbeni vidiki trajnostnega razvoja na Fakulteti za poslovne in upravne vede na Univerzi v Novem mestu.

Nutrija. Foto: Barbara Ložar

Z nutrijo se pogosto srečujem na Ljubljanskem barju, kjer kot lovka in čebelarka preživim večino prostega časa. V nalogi bom uporabila različne metode, ena od teh je tudi anketa. Vprašalnik je kratek. Izpolnjevanje vam ne bo vzelo več kot 7 minut.

Zanimajo me vaše izkušnje z invazivnimi tujerodnimi vrstami, s poudarkom na nutriji in na koncu še nekaj demografskih podatkov. Anketa je anonimna. Vaši podatki bodo ostali varovani pred nepooblaščeno rabo, podatkov ne bomo prikazovali na osebni ravni in se ne bodo uporabljali v reklamne namene.

VPRAŠALNIK: https://1ka.arnes.si/a/fb0e9603

Ta anketa je izvedljiva zgolj z vašo pomočjo, zato vas prosimo za sodelovanje. Hvala!

Barbara Ložar