Preverite veljavnost izkaznic za lovske čuvaje!

Upravljavke lovišč, preverite veljavnost izkaznic za lovske čuvaje, saj je veljavnost imenovanjem in izkaznicam lovskih čuvajev, izdanim pred 15. julijem 2016, že potekla.

Foto: Gregor Bolčina

Svetujemo, da v Lovskem informacijskem sistemu Lisjak čim prej preverite datume imenovanj lovskih čuvajev in poskrbite za nova imenovanja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Opozarjamo, da ni pomemben datum sklenitve pogodbe z upravljavko lovišča, ampak datum, ko je bil lovski čuvaj imenovan s strani MKGP in mu je bila izdana izkaznica lovskega čuvaja.

Postopek je enak kot pri prvem imenovanju. Lovski čuvaj podpiše IZJAVO in ji priloži fotokopiji druge in tretje strani orožnega lista. Starešina (odgovorna oseba) podpiše in žigosa PREDLOG ZA IMENOVANJE lovskih čuvajev. Vso dokumentacijo pošljite na naslov MKGP, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ali po e-pošti gp.mkgp@gov.si.

Ko bo LZS od MKGP prejela sezname novo imenovanih lovskih čuvajev, vas bo Strokovna služba LZS na uradni e-naslov (naveden v Lisjaku) pozvala, da pošljete stare izkaznice v zamenjavo. Po prejemu starih izkaznic bomo nove izdali v najkrajšem času. Čuvaji lahko obdržijo stare značke, da ne bi po nepotrebnem nastajali stroški.

Upravljavke lovišč so dolžne izkaznice in značke lovskih čuvaje, ki več ne opravljajo aktivne funkcije, poslati na uničenje na LZS.

Strokovna služba LZS