70 lovskih čuvajev na dopolnilnem izobraževanju

Lovska zveza Slovenije je 12. oktobra organizirala dopolnilno izobraževanje za lovske čuvaje v novih prostorih Lovskega centra Lovske zveze (LZ) Koper.

Foto: Gregor Bolčina

Prisotne je uvodoma pozdravil predsednik LZ Koper Fabio Steffe in jim na kratko predstavil zvezo. Sledilo je predavanje lovske inšpektorice mag. Dolores Čarga na temo del in nalog lovskega čuvaja, nato pa predavanje dr. Srečka F. Kropeta o ukrepih lovskega čuvaja ob sumu nezakonitega lova. Na usposabljanju je bil prisoten tudi glavni lovski inšpektor Igor Simšič.

Predavanja se je udeležilo 70 lovskih čuvajev. Najbolj oddaljeni udeleženec je (v eno smer) prevozil 315 kilometrov, da se je lahko udeležil izobraževanja.

Gregor Bolčina

Izvedli izobraževanje za lovske čuvaje v Novem mestu, kmalu še v Kopru

Lovska zveza Slovenije je 3. oktobra izvedla dopolnilno izobraževanje za lovske čuvaje v Novem mestu. Še eno tovrstno izobraževanje bo v četrtek, 12. oktobra, v Lovskem centru Lovske zveze Koper, Srgaši 38B, 6274 Šmarje.

Foto: Gregor Bolčina

Lovskim čuvajem v Novem mestu je predaval podpredsednik Lovske zveze Slovenije (LZS) dr. Srečko F. Krope, ki je tudi predsednik Komisije za lovskočuvajsko službo LZS in Komisije za lovskočuvajske izpite ter sodni izvedenec za lovskočuvajsko službo. Sledilo je predavanje lovskega inšpektorja na izpostavi v Celju Iana Martina Koštomaja.

Na izobraževanje je bilo prijavljenih 98  čuvajev, a se ga je udeležilo kar 95 slušateljev, kar kaže na dejansko potrebo (izobraževanje je za aktivne čuvaje zakonsko predpisano na vsakih 5 let) ter na resen odnos čuvajev, za kar se jim še posebej zahvaljujemo. Iskrena zahvala tudi obema predavateljema.

Foto: Gregor Bolčina

Gregor Bolčina

ODPRTE PRIJAVE: dopolnilni izobraževanji za lovske čuvaje

V novembru in decembru lani je bil izveden cel niz dopolnilnih izobraževanj za lovske čuvaje v osrednjem in zahodnem delu Slovenije (Gornje Posočje, Gorenjska, Postojnsko Bistriška, Kočevje, Ljubljana, Bela krajina, Idrija in Brkinsko Kraška) v okviru projekta LIFE Lynx. Junija letos je sledilo je tovrstno usposabljanje v Mariboru.

Foto: Gregor Bolčina

Zaradi perečih potreb po tovrstnem izobraževanju Komisija za lovskočuvajsko službo letos organizira še dve usposabljanji:

  • 3. oktobra 2023, ob 16. uri, v prostorih Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije, Sevno 13, 8000 Novo mesto
  • 12. oktobra 2023, ob 16. uri, v prostorih Lovskega centra Lovske zveze Koper, Srgaši 38b, 6274 Šmarje pri Kopru


Prijave potekajo preko aplikacije Lisjak. Plačilo kotizacije v višini 20 €/udeleženca z DDV. Lovske družine kotizacijo poravnajo najkasneje do enega dneva pred izobraževanjem na TRR: SI56 0201 0001 5687 097 (NLB). Kot namen plačila naj bo vpisano: KOTIZACIJA ČUVAJI in priimki prijavljenih. V okviru kotizacije prisotni prejmejo dnevnik dela lovskega čuvaja.

Urnik

temašt. urpredavatelj
Ukrepi lovskega čuvaja ob sumu nezakonitega lova2,00dr. Srečko F. Krope
Dela in naloge lovskega čuvaja3,00lovska inšpekcija

Dopolnilno izobraževanje za lovske čuvaje

V novembru in decembru lani je bil izveden cel niz dopolnilnih izobraževanj za lovske čuvaje v osrednjem in zahodnem delu Slovenije (Gornje Posočje, Gorenjska, Postojnsko Bistriška, Kočevje, Ljubljana, Bela krajina, Idrija in Brkinsko Kraška) v okviru projekta Life Lynx.

Foto: arhiv LZS

Zaradi perečih potreb po tovrstnem izobraževanju bo Komisija za lovskočuvajsko službo organizirala usposabljanje 13. junija 2023, ob 17. uri, v prostorih Lesarske šole Maribor, Lesarska ulica 2, 2000 Maribor v predavalnici Amfiteater v zgradbi Lesarske šole Maribor.

Parkirišče je na voljo pred Lesarsko šolo Maribor. Udeležence opozorite, naj do šole pridejo čez Studence po Sokolski in Lavtarjevi ulici, kjer je urejen obvoz – udeleženci pridejo neposredno pred šolo. Lesarska ulica je zaradi del začasno zaprta.

Plačilo kotizacije v višini 20 €/ udeleženca z DDV. Lovske družine kotizacijo poravnajo najkasneje do 12.6 . 2023 na TRR: SI56 0201 0001 5687 097 (NLB). Kot namen plačila naj bo vpisano: KOTIZACIJA ČUVAJI in priimki prijavljenih. V okviru kotizacije prisotni prejmejo dnevnik dela lovskega čuvaja.

Število je zaradi prostora omejeno na 150 udeležencev. Prosimo, da najprej prijavite tiste lovske čuvaje, ki izobraževanje nujno potrebujejo za opravljanje lovskočuvajske službe. Preden jih prijavite, preverite, ali se bodo izobraževanja res lahko udeležili.

Urnik:

Sodelovanje lovskih čuvajev s policijo in lovsko inšpekcijo 17:00 dr. Srečko F. Krope
Zakonodaja s področja nezakonitega lova in prikaz praktičnega primera ugotavljanja nezakonitega lova 17:30Uršula Belaj
Nočna optika; Termo vizija; GPS sledenje za lovske pse18:00Gregor Hodnik
Dušilci poka; Ponovno polnjenje streliva za lastne potrebe; Sodobne lovske krogle (povezano tudi s prepovedjo uporabe svinca)19:00Gregor Hodnik
Ogled opreme, vprašanja20:00Gregor Hodnik

Dopolnilna izobraževanja za lovske čuvaje na območju projekta LIFE Lynx

Lovska zveza Slovenije novembra in decembra v sodelovanju s projektno skupino LIFE Lynx in Komisijo za lovskočuvajsko službo organizira dopolnilna izobraževanja za lovske čuvaje na območju projekta LIFE Lynx.

Foto: TIlen Hvala

Ena od pomembnih akcij za dolgoročno ohranitev evrazijskega risa za prihodnje generacije v sklopu projekta LIFE Lynx je tudi preprečevanje nezakonitega ubijanja risov in ostalih prostoživečih živali. Ker so lovski čuvaji najpogosteje na terenu in običajno prvi, ki prijavijo sum na nezakonito odvzet osebek prostoživeče živali, bomo v sklopu projektne akcije C.8 za lovske čuvaje organizirali dopolnilna izobraževanja, na katerih bodo pridobili poglobljeno znanje o pravilnih postopkih in ukrepanju v primeru najdbe kadavra prostoživeče živali, za katero obstaja sum, da je bila žrtev nezakonitega dejanja.

Prav tako bodo pridobili znanje s področja zakonodaje na področju nezakonitega lova in nezakonitega ravnanja z zavarovanimi prostoživečimi živalmi in se seznanili o korektnem sodelovanju lovskih čuvajev, lovske inšpekcije in policije. Predstavljeni bodo tudi pretekli primeri nezakonitih odvzemov prostoživečih živali in možne izboljšave z učenjem iz preteklih primerov. Predavatelji prihajajo iz Veterinarske fakultete, Univerze v Ljubljani, Generalne policijske uprave, Lovske inšpekcije in Lovske zveze Slovenije.

Tovrstna kazniva dejanja so na območjih lovskih družin pomembna tudi za gospodarje in starešine lovskih družin, ker so kot funkcionarji pomembno vključeni v dogajanje znotraj lovišč, zato so na tečaje vabljeni tudi oni.   

Predvideni termini tečajev:

•         ZLD Gornje Posočje – 8. 11. 2022, ob 17. uri

•         ZLD Gorenjske – 9. 11. 2022, ob 18. uri

         Postojnsko-Bistriška ZLD – 15. 11. 2022, ob 18. uri

•         ZLD Kočevje – 22. 11. 2022, ob 18. uri

•         ZLD Ljubljana – 23. 11. 2022, ob 18. uri

•         ZLD Bela Krajina – 30. 11. 2022, ob 18. uri

•         ZLD Idrija – 6. 12. 2022, ob 18. uri

•         Brkinsko-Kraška ZLD – 13. 12. 2022, ob 18. uri

Prijave za lovske čuvaje se bodo vodile preko razpisov v lovsko informacijskem sistemu Lisjak, evidenca prijavljenih starešin in gospodarjev brez opravljenega lovsko-čuvajskega izpita pa se bodo vodile posebej. Prijave so možne na e-naslov: tilen.hvala@lovska-zveza.si. O točnih lokacijah tečajev bodo lovske družine obveščene v vabilu na tečaje.

Odprte prijave za dopolnilno izobraževanje za lovske čuvaje

Ponovno odprte prijave za dopolnilno izobraževanje za lovske čuvaje v e-izvedbi.

Prijave so možne do 14. marca oziroma do zapolnitve prostih mest.

Po oddani prijavi preko namenskega programa Lisjak bo vsak udeleženec prejel na e-naslov uporabniško ime in geslo, s katerim se bo prijavil v sistem.

LZS bo izdala lovski družini prijaviteljici račun za 20 € kotizacije. Tečajnik prejme dnevnik lovskega čuvaja in nalepk, LZS pa mu bo v Lisjaku vpisala, da je opravil obnovitveno usposabljanje. 

VSAK UDELEŽENEC MORA IMETI V LISJAKU VNEŠEN VELJAVEN E-NASLOV!

Foto: arhiv LZS