Dajanje orožja v uporabo lovskemu pripravniku

Ali je dajanje orožja v uporabo lovskemu pripravniku s strani njegovega mentorja, pod pogoji, kot je to dovoljeno za športnega strelskega mentorja, dovoljeno tudi na civilnih in na lovskih streliščih, ki jih lovske organizacije uporabljajo za pristrelitev?

Foto: Urša Kmetec

“Ker je lovski mentor odgovoren, da pripravnika usposobi za ravnanje z orožjem, in ker lovske pripravnike in njihove posebne pogoje za opravljanje lovskega izpita podrobno določajo predpisi o lovstvu in divjadi, oziroma ker je varnost zagotovljena s tem, da lovski pripravnik po predpisih o lovstvu samostojno ne more izvajati lova (kar pomeni, da je ob njem vedno prisoten njegov mentor, ki nadzira njegovo
ravnanje z orožjem) menimo, da lahko lovski mentor da v uporabo lastno orožje pripravniku, ko je to potrebno zaradi programa usposabljanja lovskega pripravnika in kasnejšega opravljanja lovskega izpita, torej tudi na civilnih in na lovskih streliščih, če je to potrebno zaradi programa usposabljanja lovskega pripravnika za opravljanje lovskega izpita,”
pojasnjujejo na Direktoratu za upravne notranje zadeve na Ministrstvu za notranje zadeve.

Odgovor Direktorata za upravne notranje zadeve MNZ

Dodatno to utemeljujejo tudi s tem, da vse lovske družine ne razpolagajo s svojim streliščem oziroma da del programa usposabljanja lovskih pripravnikov izvajajo tudi na civilnih streliščih. Navedene določbe tako omogočajo, da se lahko lovski pripravnik v času pripravništva usposobi za varno ravnanje z lovskim orožjem, kot to med drugim določa tudi 14. člen Navodil za izvajanje praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita ter vodenje zbirk podatkov, in sicer, da se mora lovski pripravnik v času pripravništva usposobiti za varno ravnanje z lovskim orožjem v skladu s Pravilnikom o lovskem strelstvu, in po programu, določenem v katalogu znanja.

Iz 3. člena Pravilnika o lovskem strelstvu, ki ga je izdala Lovska zveza Slovenije na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu tako izhaja, da določbe tega pravilnika veljajo tudi v primerih usposabljanja lovskih pripravnikov, pri vsakoletnih pristrelitvah orožja oziroma preizkusu strelnih sposobnosti lovcev (pred lovsko sezono) ter tudi za vsa tekmovanja v lovskem strelstvu, ki jih organizira LZS (podobno izhaja tudi iz 9. člena navedenega navodila).