Rezultati natečaja za izbiro fotografij za koledar LZS 2024

Lovska zveza Slovenije (LZS) je pripravila Javni nagradni natečaj za izbiro odličnih fotografij prostoživečih živali za koledar LZS 2024. Razpisni pogoji so bili objavljeni v reviji Lovec (5/2023).

Izbrane fotografije za koledar LZS za leto 2024.

Na LZS smo v okviru natečaja skupno prejeli kar 270 fotografij 31 različnih avtorjev. Komisija za izbor najboljših fotografij Javnega nagradnega natečaja za izbiro odličnih fotografij prostoživečih živali za koledar LZS 2024 v sestavi doc. dr. Srečko Felix Krope, Igor Pičulin in Urša Kmetec je opravila izbor najboljših fotografij nagradnega natečaja skladno z razpisnimi pogoji.

Na natečaj so svoje fotografije poslali Andrej Tomažin, Miha Predalič, Marjan Cigoj, Luka Prebil, Oton Naglost, Martin Šolar, Elo Mihevc, Luka Kirn, Boštjan Klemenčič, Vid Vnuk, Alexander Voda, Miha Robar, Janez Papež, Mihaela Cepec, Milan Cerar, Slavko Prijatelj, Boris Kozinc, Sebastjan Zelič, Aleš Zbašnik, Darjan Vesenjak, Miran Krapež, David Knez, Jakob Flere, Aljaž Nerat, Iko Krašovec, Zvonko Pavlič, Miran Kačič, Ana Nascivera, Ajda Steiner, Roman Jerič in Natalija Pišec.

Osnovni izbor fotografij je opravil Igor Pičulin, ki je ocenil tehnično kakovost in možnost izreza fotografij. Komisija je nato na dopisni seji, ki je potekala med 17. in 21. junijem 2023, izbrala 13 fotografij, in sicer fotografijo za naslovnico koledarja in 12 najustreznejših fotografij prostoživečih živali, ki jih je uvrstila v koledar LZS za prihodnje leto.

Komisija je 1. nagrado v višini 500 evrov podelila Slavku Prijatelju za fotografijo kune zlatice, 2. nagrado (300 evrov) je prejel Elo Mihevc za fotografijo poljskih zajcev, 3. nagrado v višini 200 evrov si je po izboru komisije zaslužil Oton Naglost za fotografijo risa.

Za naslovnico koledarja LZS za leto 2024 je komisija izbrala fotografijo poljskih zajcev, katere avtor je Elo Mihevc, za koledarski del pa so bile izbrane naslednje fotografije (po mesecih): volk Mirana Kačiča, ris Otona Naglosta, kuna zlatica Slavka Prijatelja, divji petelin Zvonka Pavliča, ruševec Andreja Tomažina, srnjak Andreja Tomažina, gams Otona Naglosta, rjava medvedka z mladičem Ela Mihevca, navadni jelen Otona Naglosta, divji prašič Andreja Tomažina, lisica Alexandra Vode in kozača Alexandra Vode.

Avtorjem čestitamo za odlične fotografije, vsem pošiljateljem pa se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje na letošnjem natečaju.

Naslovnica koledarja LZS za leto 2024.
Shrani permalink.

Comments are closed.