Navodila za izdajo lovske izkaznice

Na spletni strani Lovske zveze Slovenije so v zavihku zakonodaja objavljena posodobljena navodila za izdajo lovske izkaznice.

Poleg navodil za izdajo lovske izkaznice so v zavihku zakonodaja (4. Lovska izkaznica) dostopni tudi obrazci: vloga za izdajo lovske izkaznice, zahteva za pridobitev podatkov iz kazenskih evidenc – za fizične osebe ter obrazec naznanitev pogrešane, izgubljene, ukradene in neuporabne lovske izkaznice.

Vlogo za izdajo lovske izkaznice lahko tajnik ali administrator lovske družine izpiše tudi neposredno iz evidenčnega kartona člana LD v Lisjaku.

Strošek izdelave lovske izkaznice je za člane članic 7,00 €, za ostale upravičence 24,40 €. Plačilo na TRR LZS št.: SI56 0201 0001 5687 097 s pripisom – za lovsko izkaznico ter ime in priimek lovca.

Shrani permalink.

Comments are closed.